Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen och Röda korset inleder treårigt partnerskap

Uppsala kommun och Uppsala rödakorskrets har kommit överens om ett treårigt samarbete för att skapa ett bra mottagande och möjligheter till integration för ensamkommande barn, nyanlända och andra migranter i behov av socialt stöd.

– Röda korset gör en ovärderlig insats för att skapa ett medmänskligt, varmt och välkomnande mottagande av nyanlända Uppsalabor. Ett treårigt partnerskap ger stabilitet och möjligheter att utveckla samarbetet och förbättra möjligheterna till integration och delaktighet, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun.

– För oss innebär partnerskapet en långsiktighet som främjar kvalité och utveckling utifrån målgruppernas behov. Partnerskapet tydliggör Röda korsets roll som en viktig aktör inom välfärdsutveckling och i kommunens samhällsplanering inom migration och integration, säger Dlovan Kassab, verksamhetschef för Uppsala rödakorskrets.

Samarbetet bygger på Uppsala kommuns modell för idéburet offentligt partnerskap (IOP) och gäller under perioden 1 januari 2017 till 31 december 2019. Enligt överenskommelsen åtar sig Uppsala kommun bland annat att informera om Röda korsets verksamhet, förenkla kontakterna med kommunen och att ge ekonomiskt stöd. 

För 2017 fastställs det ekonomiska stödet från Uppsala kommun till sammanlagt 1 428 000 kronor. Pengarna kommer från arbetsmarknads-, social- och kulturnämndens budget.

Uppsala rödakorskrets åtar sig att genomföra en lång rad aktiviteter till stöd för ensamkommande barn, nyanlända, asylsökande, papperslösa, EU-migranter och andra migranter med behov av socialt stöd. Bland verksamheterna finns dagliga verksamheter på Träffpunkten som erbjuder stöd i myndighetskontakter, social samvaro, språkträning och fritidsaktiviteter. Röda korset kommer även att erbjuda läxläsning, hälsofrämjande insatser, stödsamtal och krisstöd, hjälp med familjeåterförening, med mera.

Journalister är välkomna att delta vid ceremonin när överenskommelsen om partnerskap ska undertecknas.

Plats: Uppsala rödakorskrets, Trädgårdsgatan 16 c (ingång från gården).
Tid: Måndag 19/12, kl 14.30

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun
Telefon: 018-727 69 05
E-post: Ulrik.Warnsberg@uppsala.se

Dlovan Kassab, verksamhetschef för Röda Korset i Uppsala
Telefon: 072- 519 77 03
E-post: Dlovan.Kassab@redcross.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se