Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen och Region Uppsala ökar samarbetet mot psykisk ohälsa bland unga

Uppsala kommun och Region Uppsala skjuter till två miljoner extra för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa bland unga i Uppsala. Åtgärderna för att minska psykisk ohälsa presenterades vid en gemensam pressträff på tisdagen och träder i kraft 1 januari 2018.

Den kommunala gymnasieskolan förstärks med ytterligare två skolpsykologer utöver den tjänst som finns idag samtidigt som Spången, som erbjuder samtalshjälp till gymnasieungdomar, fortsätter sin verksamhet. En samordningstjänst mellan elevhälsan och Spången ska också inrättas.

– I dag får unga med psykisk ohälsa vänta för länge på vård och samtal. Spången fyller en viktig funktion i första linjens psykiatri. Tack vare vår gemensamma satsning kan Spångens viktiga verksamhet fortsätta samtidigt det förebyggande arbetet förstärks, sa Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Genom att samordna kommunens och regionens resurser och skjuta till mer pengar räknar man med att kunna främja psykisk hälsa i skolan och på det sättet minska väntetiderna till vård och samtal.

Skolpsykologerna får en nyckelroll i att leda arbetet för att främja elevernas psykiska hälsa, genom att bland annat handleda skolornas personal och säkra kvaliteten på skolornas värdegrundsarbete. De spelar även en viktig roll för att öka elevernas kännedom och kunskap om elevhälsan.

– Många unga mår psykiskt dåligt och vi behöver vända den utvecklingen. Genom att vi nu anställer fler psykologer i den kommunala gymnasieskolan kan vi bättre främja elevers psykiska hälsa, sa Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden på pressträffen.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018- 727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Vivianne Macdisi (S), regionråd
Telefon: 018-611 60 20
E-post: vivianne.macdisi@regionuppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig Uppsala kommun
Telefon: 018-727 65 27

Jessica Elgenstierna, presschef Region Uppsala
Telefon: 070-611 39 51
E-post: jessica.elgenstierna@regionuppsala.se