Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Källa till smitta funnen på Fyrishov

Fyrishov har nu hittat en källa till den smitta som orsakat rodnade och svullna fötter. Källan finns i en mindre lekhörna intill undervisningsbassängens grunda del. Området är avstängt sedan i onsdags kväll och fortsatt åtgärdsarbete pågår. De som misstänker att de smittats, uppmanas att kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

Det var i slutet av februari som Fyrishov och Uppsala kommuns miljöförvaltning fick rapporter om att barn, som badat på Fyrishov, drabbats av svullna fötter. En misstänkt orsak har varit en infektion orsakad av bakterien pseudomonas aeruginosa. Fyrishov vidtog snabbt ett antal åtgärder, i samråd med miljöförvaltningen, för att hitta smittkällan.

Uppsala kommuns miljöförvaltning fick idag fredag 8 mars tillbaka nya provsvar tagna på Fyrishov. Den misstänkta bakterien fanns i ett prov från lekhörnans lekutrusning. Som en försiktighetsåtgärd kommer den grunda bassängdelen och tillhörande lekområde vara fortsatt avstängd över helgen för fortsatta åtgärder.

I och med att en möjlig källa till den misstänkta smittan har hittats och åtgärdats bedöms risken att fler ska smittas ha minskat. Är man ändå orolig och misstänker att man smittats, ska man i första hand kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

För mer information

Helene Lundevall, Fyrishov AB
Telefon: 018- 727 4957
E-post: helene.lundevall@fyrishov.se

Patrik Brodd, avdelningschef miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 48
E-post:  Patrik.brodd@uppsala.se

Presskontakt
Helene Lundevall, Fyrishov AB
Telefon: 018- 727 4957
E-post: helene.lundevall@fyrishov.se