Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Inget betygstapp efter pandemin enligt preliminär statistik

Uppsala kommuns sammanställning visar att de genomsnittliga betygsresultaten för elever som gick ut årskurs 9 i år är i nivå med tidigare år. För avgångseleverna på gymnasiet ser betygen till och med ut att ha ökat en aning.

Elev och lärare tillsammans i ett klassrum

– Jag vill ge en stor eloge till alla elever och lärare har gjort en riktig kämpainsats under det senaste läsåret. De har stått för en beundransvärd prestation under pandemiåret och skolornas extrainsatser verkar ha gett resultat, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Siffrorna är fortfarande preliminära och den officiella statistiken presenteras av Skolverket senare under året.

Även om de genomsnittliga betygsresultaten inte verkar har sjunkit finns det fortfarande många elever som kommer att behöva extra stöd för att nå de uppsatta kunskapsmålen i skolan. Just nu pågår Uppsala kommuns sommargymnasium med intensivkurser som ska hjälpa elever i gymnasiet att nå godkända betyg.

För elever i grundskolans årskurs 8 och 9 ordnar kommunen lovskola för de elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Lovskolan är uppdelad på två perioder, i juni för årskurs 9 och i augusti för årskurs 8.

– Vårt primära fokus under pandemin har varit att säkerställa elevernas kunskapsresultat och det verkar skolorna ha lyckats med, vilket är glädjande. Men vi ska komma ihåg att det har varit ett påfrestande år för skolorna. Mycket annat har fått stå tillbaka och vi har mycket att ta igen, säger utbildningsdirektör Susana Olsson Casas.

År Andel elever i årskurs 9 (kommunala skolor) som når behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
2017 78,5 procent
2018 84,6 procent
2019 84,2 procent
2020 85,6 procent
2021 84,9 procent (preliminärt resultat)
År Genomsnittlig meritvärde i för elever i årskurs 9 (kommunala skolor)
2017 221
2018 229
2019 232
2020 235
2021 234 (preliminärt resultat)
År Andel avgångselever i Uppsala kommuns gymnasieskolor med gymnasieexamen
2017 90,2 procent
2018 91,8 procent
2019 93,8 procent
2020 94,1 procent
2021 94,6 procent (preliminärt resultat)
År  Genomsnittlig betygspoäng, Uppsalas kommunala gymnasieskolor
2017 14,5
2018 14,9
2019 15,0
2020 15,2
2021 15,4 (preliminärt resultat)

Mer information

Lovskola för elever i årskurs 8 och 9

Sommargymnasium för gymnasieelever