Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

I april börjar arbetet med att skapa cykelöverfarter

Snabbcykellederna från Flogsta och Valsätra ska få cykelöverfarter där cyklisterna har företräde framför motorfordon. Till att börja med är det snabbcykelleden från Valsätra som får sju cykelöverfarter med början i april. Överfarterna markeras genom att de asfalteras röda och får särskilda vägmärken.

Fordonsförare måste lämna företräde till cyklister och förare av moped klass II på cykelöverfarten. Det gäller även cyklister som mot förmodan cyklar i körbanan. För att öka säkerheten får bilister inte göra omkörningar strax innan eller på överfarterna.

– Redan idag har cyklisterna företräde på de flesta platser, men det kommer att bli tydligare i och med att vi anlägger röd asfalt och placerar ut vägmärken, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park, natur.

Införandet av snabbcykelleder och cykelöverfarter är ett av de 57 mål som satts upp för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

För att minska risken för kollisioner vid överfarterna ska farthinder byggas så att de fordon som korsar cykelöverfarterna saktar in. Även cyklisterna behöver anpassa sin hastighet efter trafiksituationen.

– Längs Valsätras snabbcykelled har vi fyra överfarter där det även är övergångsställen, det innebär att alla måste visa hänsyn för att minska risken för olyckor, säger Michael Eriksson.

Gamla Uppsalas cykelled byggs med början i april om till snabbcykelled och får då 15 cykelöverfarter. Om införandet går bra kommer kommunen att fortsätta införa fler cykelöverfarter.

Möjligheten att anlägga cykelöverfarter infördes av regeringen i trafiklagstiftningen 2014. I Eskilstuna infördes cykelöverfarter under 2013 och 2014. En utvärdering visar att andelen bilister som ger företräde till cyklister ökat från 70 till 90 procent och att andelen bilister som väjer för fotgängare samtidigt har ökat från 85 till 95 procent.

Mer information

Daniel Fritz, trafikplanerare
Telefon: 018-727 40 37
E-post: daniel.fritz@uppsala.se

Christer Åkerlund, trafikingenjör
Telefon: 018-727 40 74
E-post: christer.akerlund@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se