Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Högt betyg på företagsklimatet i Uppsala

Företagens betyg på kommunens service och företagsklimatet i Uppsala har stigit stadigt de senaste tio åren. Så även 2021. Det största lyftet det senaste året har skett inom myndighetsområdena upphandling och markupplåtelse. Det visar Öppna jämförelser Företagsklimat 2021 som Sveriges kommuner och regioner publicerade idag.

Kristina Ehrstedt på Karavan landskapsarkitekter i företagets kontor.
Upphandling är ett relativt nytt myndighetsområde i SKR:s mätning Öppna jämförelser Företagsklimat. ”Jag tycker att kommunen gör mycket som är bra här och att det har blivit förbättringar. Numera tittar man på andra värden än bara priset vid upphandlingar, vilket alla vinner på”, säger Kristina Ehrstedt på Karavan landskapsarkitekter, som är upphandlad leverantör till Uppsala kommun. Foto: Alex Giacomini

Kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimatet mäts löpande av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Under 2021 ökar företagens helhetsbetyg på Uppsala kommun, från 72 till 73 av 100 möjliga. Sedan 2012 har Uppsala stigit med hela 13 enheter, från 60. Snittet i Sverige är 74. Över betyg 70 klassas som högt av SKR, som publicerade siffrorna för 2021 i dag i sin redovisning Öppna jämförelser Företagsklimat.

– Det här är något vi självklart är väldigt glada och stolta över. Ett gott företagsklimat är grunden för hela Uppsalas utveckling, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag vill tacka alla våra medarbetare som tillsammans med våra företag i kommunen har arbetat målmedvetet med näringslivsfrågorna vilket resulterat i ett mycket bättre företagsklimat de senaste åren. Vi följer vår handlingsplan för näringslivsutveckling för att vässa servicenivån, förenkla företagarnas vardag, bli tydligare i information och effektivare i handläggning och bemötande. Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss och det är ett arbete som behöver fortsätta, säger han.

De flesta områden stiger

SKR:s mätning är indelad i olika myndighetsområden och så kallade servicefaktorer. Företagens betyg på servicefaktorer är det som påverkar helhetsbetyget mest. Under 2021 steg samtliga servicefaktorer utom en, som var oförändrad.

Företagens betyg ökar också för samtliga myndighetsområden utom två 2021. Upphandling är ett förhållandevis nytt myndighetsområde som mäts av SKR. Där gör Uppsala kommun ett rejält lyft och ökar från 62 till 68 under 2021. Snittet i Sverige för upphandling är 63. Enligt Mohamad Hassan (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, har kommunen utvecklat arbetet kring en tydlig och klar dialog med de leverantörer som lämnar anbud på kommunens upphandlingar under de senaste åren.

– Vi har fokuserat mycket på bemötande och klarspråk i våra förfrågningsunderlag – vi vill att det ska vara lätt att lämna anbud för leverantörerna. Vi har ett upphandlingsråd som består av representanter från både näringsliv och politik och där lyfter vi aktuella frågor samt går igenom statistik. Vi har även startat branschråd inom bygg och anläggning samt it där vi bland annat har haft dialog om innovation, återbruk, resursbrist och sund konkurrens samt hur vi tillsammans kan bidra till en fortsatt god utveckling för Uppsala, förklarar Mohamad.

Jobbar nära företagen

Sedan 2018 har kommunen satsat mycket på att utbilda tjänstepersoner i företagsservice, kommunikation och bemötande, enligt Charlotte Skott, näringslivsdirektör.

– Kommunen styr inte ensam över företagsklimatet, det är i samverkan mellan företagens behov, och de tjänster och service vi som kommun levererar vi gör skillnad. Vi fortsätter att jobba nära företagen och de näringslivsfrämjande aktörerna i Uppsala, företagsbesök, bjuder in till dialog, branschråd och olika nätverk. Företagare som vill dela med sig av sina erfarenheter av att driva verksamhet i Uppsala är alltid välkomna att kontakta oss så att vi tillsammans kan få bästa möjliga förutsättningar att lyfta företagsklimatet ytterligare, säger hon. Ett integrerat näringslivsarbete ska genomsyra hela kommunkoncernen, för att skapa bästa förutsättningar för våra företag.

SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat är en av flera undersökningar om företagandet som kommunen följer, men den enda som mäter företagarnas erfarenheter av faktiska myndighetsärenden under året i Uppsala kommun. Undersökningen resulterar i ett så kallat nöjd kundindex, NKI, med en betygsskala från 0 till 100. 949 företag deltog i undersökningen 2021.

Nöjdkund-index för Uppsala kommun 

MYNDIGHETSOMRÅDEN 2021 (2020)       

Serveringstillstånd 81 (81)

Livsmedelstillstånd 81 (80)

Brandskydd 80 (83)

Miljö och hälsoskydd 73 (70)

Markupplåtelse 71 (66)

Bygglov 60 (59)

 

SERVICEFAKTORER 2021 (2020)                

Bemötande 79 (78)

Kompetens 76 (74)

Tillgänglighet  73 (73)

Rättssäkerhet 75 (74)

Information  73 (72)

Effektivitet 73 (71)

 

Läs mer om Öppna jämförelser företagsklimat på SKR:s webbsida