Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

En brukarombudsman ska tillsättas under 2017, bättre möjligheter till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning och ökad tillgång till anpassade arbetsplatser. Det och mycket annat presenteras i ett unikt program för personer med funktionsnedsättning som igår, 12 december, antogs av kommunfullmäktige.

2008 antog Sverige FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen lyfter särskilt fram rätten att leva som andra och belyser möjligheter snarare än hinder. Nu tar Uppsala kommun ytterligare steg för att undanröja hinder som personer med funktionsnedsättning kan stöta på. Igår, 12 december, antog kommunfullmäktige sitt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

– Vi är glada att vi nu har antagit det här viktiga programmet. Det ska styra mot att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället på lika villkor som andra, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är omsorgsnämnden som har tagit fram programmet i tätt samarbete med HSO, handikapporganisationerna.

– Det som är unikt och som ger kraft åt det här programmet är att vi förtroendevalda och företrädare för handikapporganisationerna tillsammans har tagit fram programmet, bokstavligen ord för ord, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Programmet innehåller nio övergripande mål med ett antal delmål. De nio målen handlar om:

1. Demokrati och inflytande
2. Bemötande och kompetens
3. Information och kommunikation
4. Fysisk tillgänglighet
5. Utbildning
6. Arbete och sysselsättning
7. Bostad
8. Vardags- och familjeliv
9. Kultur, fritid, idrott och hälsa

– Från handikapprörelsen hoppas vi nu att FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkligen ska användas fullt ut i Uppsala kommun. Den har ju samma status som barnkonventionen så vi behöver pusha den ordentligt, säger Fredrik Larsson, ordförande i HSO Uppsala.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om en handlingsplan för programmet.

Syftet med handlingsplanen är att göra ansvarsfördelningen tydlig, både när det gäller de prioriterade delmålen och när det gäller åtgärderna.

För mer information

Eva Christiernin, (S) ordförande, omsorgsnämnden
E-post: Eva.Christiernin@uppsala.se

Fredrik Larsson, ordförande HSO Uppsala
Telefon: 070-175 04 78
E-post: fredrikl@flproduction.se

Presskontakt
Anna Lindquist-Forsberg
Telefon: 018-727 13 99
E-post: anna.lindquist@uppsala.se