Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun föreslår en taxa för laddning av elbilar

Ett förslag på maxtaxa för laddning av elbilar på allmän plats, har tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen och beslutas av gatu- och samhällsmiljönämnden. Tills nu har det varit gratis att ladda sitt fordon, men med fler elfordon behöver en avgift tas ut för att täcka kommunens kostnader och för att inte konkurrera med privata alternativ.

Maxtaxan utgår från en kalkyl som ger kostnadstäckning för investeringar i laddinfrastruktur, molntjänst, el-relaterade kostnader och driftkostnader.

Genom att erbjuda möjlighet till laddning på allmän plats kan Uppsala kommun bidra till omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Utbyggnaden av laddinfrastruktur på allmän plats handhas av Uppsala parkerings AB. Förslaget till taxa skulle ge täckning för kommunens kostnader.

Beslut tas av kommunfullmäktige i november.