Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Förnyat avtal med staten för att skynda på klimatomställningen

Uppsala kommun är en av 23 kommuner som skrivit klimatkontrakt med staten. Det är ett avtal mellan kommuner, myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen. Avtalet vässas årligen och igår signerades det på nytt.

Gruppbild på personer som både sitter på stolar och personer som är med på skärm på väggen, alla håller i ett påskrivet kontrakt
På bilden syns kommunstyrelsens ordförande från 23 kommuner och representanter från sex myndigheter.

– Den gröna omställningen skapar många nya jobb och är ett av våra högst prioriterade uppdrag. Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030 och Viable Cities ger oss en viktig plattform för samarbete i det arbetet med både myndigheter och andra kommuner, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sex myndigheter skriver under

Uppsala kommun har signerat ett reviderat samarbetsavtal med staten för att skynda på klimatomställningen. Avtalet som går under namnet Klimatkontrakt 2030 skrevs under första gången i december 2020. Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova och Formas representerar staten i avtalet.

I samarbetsavtalet åtar sig Uppsala kommun bland annat att arbeta mer med innovation i klimatomställningen och att involvera Uppsalas invånare mer i arbetet för att minska klimatutsläppen. Kommunen åtar sig också att utöka arbetet med att använda upphandling som verktyg för att främja ett hållbart resursflöde genom att öka återbruk och återvinning i kommunens verksamheter. Kommunen ska också arbeta för att stärka Uppsalas position internationellt och driva klimatomställningen tillsammans med omvärlden.

Medborgardialoger om när framtiden kommer på besök

I åtagandena i samarbetsavtalet ryms också projektet Klimatneutrala Uppsala 2030. Det är ett projekt som består av flera delprojekt med fokus på bland annat digitala verktyg som stöd i klimatomställningsarbetet, medborgarengagemang och innovativa nya arbetssätt. Ett exempel är mötesplatsen Lyktan, ett mini-hus på hjul där samtal om framtiden hålls med Uppsalaborna under hösten/vintern 2022. Samtalen blir underlag i arbetet med kommunens reviderade översiktsplan.

Läs mer om mötesplatsen Lyktan och nya sätt att ha medborgardialog.

Läs Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten).