Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Företagsklimatet och rankingen sjunker enligt Svenskt Näringsliv

Uppsala sjunker från plats 232 till 247 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Två tredjedelar av rankingen bygger på enkätsvar från organisationens medlemmar, en tredjedel på statistik.

Svenskt Näringsliv redovisar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. I årets ranking, som presenterades 28 september, hamnar Uppsala på plats 247 (plats 232 år 2021) av 290 kommuner.

Fem områden har förbättrats i Uppsala, enligt enkätsvaren från organisationens medlemmar:

  • Kommunpolitikers attityd till företagande
  • Allmänhetens attityd till företagande
  • Företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet
  • I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet
  • Uppsalas företagare om Sveriges företagsklimat (sammanfattande omdöme)

Sammanfattande omdömet sjunker

Den största anledningen till försämringen är att Svenskt Näringslivs medlemmars sammanfattande omdöme om Uppsalas företagsklimat har sjunkit, liksom uppfattningen om tillgång till relevant kompetens. Flera andra enkätsvar visar också att medlemmarna tycker att tjänstemännens attityder, dialog med kommunen, skolans kontakt med näringslivet, infrastruktur och upphandling har försämrats.

400 av Svenskt Näringslivs medlemmar fick möjlighet att delta i enkäten och 193 har valt att svara. 60 procent av dem har haft kontakt med kommunen under året. Företag inom bygg, handel och transport står för 61 procent av svaren.

Medlemmarna tycker att kommunen ska prioritera frågor om brottslighet (55 procent), förståelse för företagande (53 procent) och dialog (43 procent). Uppsala får ett något bättre resultat på frågan om företagen påverkas negativt av brottslighet eller otrygghet i kommunen, jämfört med 2021.

En av flera mätningar av företagsklimatet

Svenskt Näringslivs medlemsenkät är en av flera mätningar som kommunen följer och analyserar för företagsklimatet och utvecklingen av de drygt 22 000 företagen i Uppsala. Bland annat gör Sveriges Kommuner och Regioner löpande servicemätningar, så kallade nöjd kund-mätningar, på kommunens service till företag. Mätningarna presentareas varje år i rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat.

Läs mer om rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat

Ta del av Uppsala kommuns arbete för ett bättre företagsklimat

Läs hela rapporten om Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet