Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna går på samråd

De sydöstra stadsdelarna i Uppsala ska utvecklas och Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan för området. Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om att förslaget ska på samråd.

Utsnitt av skiss ur förslaget till översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna

Utsnitt av en skiss i förslaget till utveckling av de sydöstra stadsdelarna.

I den fördjupade översiktsplanen anger kommunen inriktningen för planeringen av området. Den anger också avvägningar mellan olika allmänna intressen. Utgångspunkten är Uppsalas översiktsplan som redan 2016 pekade ut de sydöstra stadsdelarna som ett viktigt utvecklingsområde i Uppsala.

Nu kommer planförslaget att skickas på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Under samrådet har remissinstanser och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den fördjupade översiktsplanen.

Utvecklingen är en del av Uppsalapaketet

Genom Uppsalapaketet har kommunen ett avtal med staten om att bygga bostäder och arbetsplatser i de sydöstra stadsdelarna. Avtalet innebär två nya tågspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny tågstation i Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och nya bostadsområden. Utvecklingen av de sydöstra stadsdelarna är en lång process och befinner sig just nu i ett mycket tidigt skede.
Läs mer om Uppsalapaketet

Samrådet pågår 2 mars–15 maj

Samrådet pågår 2 mars–15 maj 2020. Alla handlingar och information om hur du kan lämna synpunkter kommer att finnas på vår webbplats när samrådet startar. Vi bjuder in till samrådsmöten följande datum och tider

  • lördag 7 mars, 11.00–14.00, workshop på Sävja kulturcentrum
  • måndag 23 mars, digitalt samrådsmöte (webbinarium). Läs mer och anmäl dig till webbinariet på uppsala.se/sydostra
  • onsdag 15 april, digitalt samrådsmöte (webbinarium). Läs mer och få länk till webbsändningen på uppsala.se/sydostra .

Nästa skede är utställning då den fördjupade översiktsplanen och samrådsredogörelsen ställs ut igen. Efter utställningen samlas alla synpunkter och svar som kommit in i ett utställningsutlåtande. Kommunfullmäktige planerar att anta den fördjupade översiktsplanen 2021.

Läs ärendehandlingarna från kommunstyrelsens sammanträde 12 februari (PDF, 147 MB)

Läs mer om arbetet med den fördjupade översiktsplanen på uppsala.se/sydostra