Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Fem huskurer för psykisk hälsa

Vad behöver du för att må bra? Och vart kan du vända dig om du mår dåligt? Idag, på internationella dagen för suicidprevention vill Uppsala kommun uppmärksamma psykisk hälsa och det suicidpreventiva arbetet.

Idag, 10 september är det internationella dagen för suicidprevention. Uppsala kommun, tillsammans med länets övriga kommuner, uppmärksammar dagen genom att belysa länets suicidpreventiva arbete och sprida fem huskurer för psykisk hälsa, som Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram.

En människa i veckan dör i suicid i Uppsala län

Antalet suicid har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett suicid sker var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. I Uppsala län dör en människa varje vecka i suicid. Utöver det görs långt fler suicidförsök i länet och i landet.

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Utbrottet av Covid-19 har inneburit en stor omställning för de flesta. Under kriser är det vanligt att reagera med oro, stress, sorg och nedstämdhet. Men även när det inte är en pandemi är besvär som dessa vanliga.

Så samarbetar vi i Uppsala län för att förebygga suicid

Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att vi samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då vi har olika kunskaper som kompletterar varandra. Uppsala kommun samarbetar med Region Uppsala, länets övriga kommuner, civilsamhället och statliga aktörer för att sprida ett suicidpreventivt arbete så brett som möjligt.

Hjälp och stöd finns

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående.

De fem huskurerna är:

  • Bli andfådd minst varannan dag
  • Skapa tid för återhämtning
  • Prata med någon varje vecka
  • Följ ditt hjärta
  • Tro inte på allt du tänker

Mer om vad huskurerna innebär och länkar för stöd.

På 1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.