Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Extra stöd till idrottsföreningar när elpriset stiger

Höga elpriser slår hårt mot de föreningar som inte har sin verksamhet på någon av kommunens anläggningar. För att säkra alla barn och ungas möjlighet till aktiviteter skjuter Uppsala kommun nu till extra föreningsbidrag.

En hockeyspelare i skridskor vid ett hockeymål.

De höjda elpriserna riskerar att ställa till det för idrottsföreningar som inte har sin verksamhet på kommunens anläggningar. För att höjda medlemskostnader inte ska hindra barn och unga från att delta har Uppsala kommun beslutat att ge extra stöd till föreningar med egna anläggningar.

– De kraftigt stigande elpriserna slår hårt mot föreningarna och riskerar i slutändan att landa hos vårdnadshavarna i form av höjda medlemsavgifter. I Uppsala ska alla barn och unga kunna delta i föreningsliv oavsett hur deras familjs ekonomi ser ut. Därför inför vi nu ett extra stöd för att kompensera för kostnadsökningen, säger Maria Patel (S), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Viktig del av infrastrukturen för föreningsliv 

Uppsala kommun har ett starkt idrotts- och fritidsföreningsliv med aktiviteter för barn och unga. Föreningar med egna anläggningar är en del av Uppsalas infrastruktur för idrotts- och föreningsliv, tillsammans med de kommunalägda anläggningarna. Därför beslutade idrotts- och fritidsnämnden vid torsdagens sammanträde om det extra stödet.

– Föreningarna har knappt hunnit återhämta sig från pandemins effekter när nästa kris slår till. Många föreningar vittnar om ett extremt tufft ekonomiskt läge vilket kan påverka kostnaderna för barn och unga. Med ett extra bidrag möjliggör vi för föreningarna att hålla kostnaderna nere för sina medlemmar, säger Ewa Wennmark, fritidsstrateg på Uppsala kommun.

Särskilt bidrag för ökade elkostnader

Föreningar med egna anläggningar kan ansöka om ett särskilt bidrag för perioden 1 juli-31 december 2022 för ökade elkostnader. Bedömning av bidraget görs utifrån faktiska kostnadsökningar som uppstått under perioden jämfört med samma period 2021. För att beviljas bidrag behöver föreningen se över energisparande åtgärder.

Bidragets storlek bestäms utifrån samma modell som driftbidraget med 30 procent, 45 procent eller 60 procent av den ökade kostnaden.

Ansträngd energisituation

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer vilket också påverkar alla som bor och verkar i Uppsala kommun.

Åtgärder med anledning av energikrisen