Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Evakuering av Kvarngärdesskolan kan komma att tidigareläggas

För närvarande överväger miljö- och hälsoskyddsnämnden ett förslag till beslut som kan innebära en total evakuering av Kvarngärdesskolan från januari 2022. Anledningen är att ytterväggarna i lokalerna är fuktskadade och att det därmed bedöms finnas en risk för ohälsa.

Utifrån fuktskadorna har miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun agerat enligt miljöbalkens försiktighetsprincip vilket innebär att redan vid risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön är man skyldig att vidta åtgärder. Beslut i ärendet fattas vid miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 29 september.
Läs mer i ärendet:

Kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen angående Kvarngärdesskolan och Kvarngärdets fritidsklubb (PDF, 376 KB)

C2-huset har evakuerats

Enligt ett tidigare beslut från utbildningsförvaltningen har redan C2-huset evakuerats från och med höstterminen 2021. Kvarngärdsskolan har i dagsläget 620 elever (23 klasser) i åk F-9. Av dessa har nu 84 elever i årskurs 3 evakuerats till Almtunaskolans lokaler.

Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att det inte bedöms som någon akut hälsofara att vistas i Kvarngärdesskolans lokaler, däremot kan fuktskador vid långvarig exponering öka risken för hälsobesvär för personer med astma, allergier och annan överkänslighet. Det är risken för ohälsa som gör att en evakuering kan bli aktuell. 

– Vi arbetar nu med att hitta en lösning, säger Carl Ljunggren, fastighetschef på Uppsala kommun. Ett samarbete pågår mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Skolfastigheter för att ta fram alternativ. En tät dialog förs förstås med miljöförvaltningen i ärendet.

Olika åtgärder genomförda sedan årsskiftet

En rad åtgärder har sedan årsskiftet vidtagits för att förbättra inomhusluften under tiden som skolan är i bruk. Bland annat har utökade städrutiner införts, ventilationen är påslagen dygnet runt och flera luftrenare har installerats runt om i byggnaden. Vidare har fastighetsägaren försatt ventilationen i ett övertryck för att på så sätt tvinga ut eventuella partiklar. Inför höstterminsstarten har även alla ventilationskanaler rengjorts, samt filter bytts i samtliga ventilationsaggregat.

Följer hälsoläget

Uppsala kommun följer noga hälsoläget hos såväl elever som medarbetare och uppmanar vårdnadshavare att kontakta elevhälsovården vid minsta indikation på besvär hos eleverna. En god arbetsmiljö för elever, lärare och övriga medarbetare är högsta prioritet samt att skolarbetet ska kunna fortsätta med minsta möjliga störningar och att klasser och elevgrupper kan kunna hållas samman.

Beslut om att Kvarngärdesskolan ska rivas och att en helt ny skola ska byggas på tomten är beslutat sedan tidigare. De tillfälliga modulerna i närheten av IFU Arena som skolan ska flytta till under byggprocessen har tyvärr blivit försenade upprepade gånger och kommer att vara inflyttningsklara till höstterminen 2022.

Mer information

Lokalfrågor
För lokalfrågor kontakta Carl Ljunggren, fastighetschef, Uppsala kommuns fastighetsstab carl.ljunggren@uppsala.se

Kvarngärdesskolans verksamhet
För frågor som rör Kvarngärdesskolans verksamhet kontakta rektor Gunilla Söderström gunilla.soderstrom@uppsala.se eller grundskolechef Erik Ojala erik.ojala@uppsala.se

Fristidsklubbens verksamhet
För frågor om fritidsklubbens verksamhet kontakta Jaqline Claesson, enhetschef fritidsklubben, jaqline.claesson@uppsala.se

Fastighetsfrågor
För fastighetsfrågor kontakta Mats Gille på fastighetsägaren Skolfastigheter, mats.gille@skolfastigheter.se