Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven får behålla god man under överklagandetiden

Överförmyndarnämnden har genom ett ordförandebeslut ändrat sin handläggningsrutin när det gäller ärenden om god man för ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Beslutet innebär att barnet under överklagandetiden kan ha kvar sin gode man.

Nu är huvudregeln att ett barn som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket får behålla sin gode man under överklagandetiden, alltså fram tills beslutet vunnit laga kraft. En prövning kommer dock att göras i varje enskilt fall.

Enligt lagen om god man för ensamkommande barn upphör ett godmanskap, utan särskilt beslut, när barnet fyller 18 år, och alltså betraktas som myndig. Att överförmyndarnämnden nu ändrar sina rutiner beror på att praxis på området bedöms som oklar, och flera ställningstaganden i kommuner och rättsinstanser pekar på att praxis har ändrats.

– Vi vill göra en så rättssäker prövning som möjligt av dessa ärenden. Därför ändrar vi nu vår handläggningsrutin, säger Bertil Brunn (S), ordförande i överförmyndarnämnden.

De barn vars ärenden om god man redan avslutats på grund av åldersuppskrivning har möjlighet att åter få sitt behov av god man prövat av överförmyndarnämnden. Det gäller de barn där det finns uppgift att barnet inte med säkerhet är över 18 år.

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Överförmyndarnämndens beslut gäller från 31 januari.

Mer information

Bertil Brunn (S), ordförande i överförmyndarnämnden
Telefon: 073-340 97 76
E-post: bertil.brunn@uppsala.se

Ida Hellrup, direktör på överförmyndarförvaltningen
Telefon: 018-727 24 65
E-post: ida.hellrup@uppsala.se

Presskontakt

Inga-Lena Andersson, pressekreterare
Telefon: 018-727 13 71