Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Enligt Svenskt näringsliv backar företagsklimatet

Företagsklimatet i Uppsala backar, enligt Svenskt näringsliv. Det framgår av den årliga medlemsenkät som organisationen presenterade 31 maj.

Man och en kvinna diskuterar vid en datorskärm
Medlemmar i Svenskt näringsliv har svarat på en mängd frågor om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Foto: Maskot

Organisationen Svenskt näringsliv mäter varje år sina medlemmars upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I årets enkät ger medlemmarna 2,83 av sex möjliga i totalbetyg till Uppsala, en försämring från 2021 då betyget var 2,9. Rikssnittet är 3,43.

Svenskt näringslivs medlemmar tycker att kommunen ska prioritera frågor om brottslighet (55 procent), förståelse för företagande (53 procent) och dialog (43 procent). Uppsala får ett något bättre resultat på frågan om företagen påverkas negativt av brottslighet eller otrygghet i kommunen, 3,36 jämfört med 3,35 år 2021.

Även medlemmarnas uppfattning av politikernas attityd till företagande går upp, från 2,58 till 2,88.

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare får däremot sänkt betyg, från 2,52 till 2,45. Även frågan om tillgång till medarbetare med relevant kompetens sjunker, från 3,2 till 2,78.

Av 400 medlemmar i Uppsala som fick möjlighet att delta i enkäten har 193 svarat. 60 procent av dem har haft kontakt med kommunen under året. Företag inom bygg, handel och transport står för 61 procent av svaren.

Svenskt näringslivs medlemsenkät är en av flera mätningar som kommunen följer och analyserar för utvecklingen av de drygt 23 000 företagen i Uppsala.

Läs mer om företagsklimatet i Uppsala.