Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Distansvärdar och sänkta parkeringsavgifter i centrala Uppsala införs som ett stöd till näringslivet.

De lokala restriktionerna för att minska spridningen av corona har drabbat delar av Uppsalas näringsliv hårt. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog under tisdagen därför beslut om ett nytt stödpaket.

Beslutet omfattar en rad åtgärder, bland annat:

  • Distansvärdar - i centrala Uppsala under julhandeln,
  • Korttidsparkering - zoner med avgiftsfri korttidsparkering vid S:t Eriks torg samt på övriga platser där det är lämpligt i centrala Uppsala,
  • Parkeringsavgift om 1 krona för första timman - i zon A för de parkeringar som kommunen förfogar över när betalning sker via applösning,
  • Ekonomiskt stöd - till Uppsala Citysamverkan och Uppsala Convention Bureau för inkomstbortfall.
  • Återstart Uppsala – plan för återstart av det lokala näringslivet.

Beslutet om parkeringsavgifter och parkeringszoner gäller så snart skyltning kan komma upp och som längst till och med 31 augusti 2021.
– De lokala restriktionerna påverkar oss alla, så även cityhandeln. Därför går vi nu in med mer stöd och utvecklar de insatser vi satte in redan i våras, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
Sänkta parkeringsavgifter är ett sätt att underlätta för Uppsalabor att ta sig in till centrum på ett smittskyddssäkert sätt, enligt Lisa Thörn, vd för Uppsala Citysamverkan.
– Många företagare vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Allt kommunen kan göra för att stötta dem bidrar till en fortsatt levande stad efter coronapandemin, säger hon.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade också att initiera aktiviteter och kulturarrangemang som kan hållas så snart lokala restriktioner hävts, för att locka besökare tillbaka till Uppsalas stadskärna. 500 000 kronor har avsatts för att finansiera detta.

Åtgärderna är framtagna efter dialog med lokalt näringsliv och Uppsala Citysamverkan.

Ta del av kommunstyrelsens beslut om Åtgärder för att mildra effekterna för lokala näringslivet med anledning av covid-19 (20-11-11)


Läs mer om kommunens stöd till det lokala näringslivet