Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Nu är det dags för Socialförvaltningens årliga brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO).

Brukarundersökningen pågår 25 september till 20 oktober. Den riktar sig till personer som besöker socialförvaltningen och som är förälder/vårdnadshavare, ensamkommande, ung 13–20 år eller vuxen med missbruksproblematik.

Undersökningen görs i form av en enkät vilken besökaren besvarar anonymt. Enkäten består av åtta frågor som handlar om bemötande, förändring och tillgänglighet inom socialförvaltningens verksamheter.

Samarbete med Sveriges kommuner och landsting

Brukarundersökningen genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Resultatet av undersökningen ska användas i socialförvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Det kommer också att fungera som en jämförelse med övriga deltagande kommuner.

Resultatet från brukarundersökningen i Uppsala redovisas i slutet på året på uppsala.se. Resultaten från respektive kommun redovisas i kommun- och landstingsdatabasen kolada.se .

Läs mer om undersökningen på SKL:s webbplats.  

Mer information

Kontakta Ulf Eiderbrant för mer information om brukarundersökningen
Ulf Eiderbrant, strateg
E-post: ulf.eiderbrant@uppsala.se