Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Börjetull får nya bostäder, arbetsplatser och förskolor

I norra Uppsala detaljplanelägger Uppsala kommun nu för uppåt 1500 nya bostäder tillsammans med kontor, nya förskolor och en ny park. Dialogprocessen med byggherrar för utvecklingen en första etapp i Börjetull är avslutad och två vinnande förslag har utsetts. Förutsättningarna för kommunens expansion har stärkts under senare tid och för bostadsmarknaden anas ingen långvarig avmattning.

Under hösten 2017 har Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning tillsammans med AB Uppsala kommuns industrihus AB genomfört en dialogprocess med fyra olika byggherrar som fått skissa på ett markområde för cirka 300 bostäder och en mindre förskola i Börjetull.

Det senaste området som planeras i Uppsala är Börjetull utanför Uppsalas nordligaste industriområde Librobäck. Planerna gäller omkring 1500 nya bostäder i ett projekt som delvis sker gemensamt mellan Uppsala kommun och Ihus, Uppsala kommuns Industrihus.

– Det stora intresset för att bygga i Uppsala visar att vi tillhör en framtidsregion. Vi har arbetat strategiskt med att få fler aktörer att bygga i Uppsala för att öka både byggtakten och konkurrensen. På så vis kan vi långsiktigt få ner boendekostnaderna och bygga hållbara bostäder, skolor och platser med hög kvalitet, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Fyra olika byggherrar har fått skissa på ett markområde för cirka 300 bostäder och en mindre förskola. Under dialogprocessen har man diskuterat både kvaliteter som är viktiga för platsen och markpris. Avsikten har varit att efter avslutad dialogprocess tilldela marken till två eller tre byggherrar.

Dialogprocessen är nu avslutad och två vinnande förslag har utsetts. Markägaren AB Uppsala kommuns industrihus AB ska teckna optionsavtal med de vinnande byggherrarna. Marken säljs efter att detaljplanen antagits och vunnit laga kraft.

Byggandet kan starta tidigast 2020 och husen kan vara klara för inflyttning 2021.

De vinnande förslagen är framtagna av AB Borätt och Seniorgården AB i samarbete med ETTELVA arkitekter och JM AB region öst i samarbete med Tyréns.

För mer information

Karl Ingelstam, enhetschef Avdelning mark och exploatering
Telefon: 018-727 44 60
E-post: karl.ingelstam@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-7276527
E-post: Maria.Hasselgren@uppsala.se