Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Bidrag till lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor

Kommunstyrelsen beslutar varje år om utdelning av de pengar som finns avsatta för bygdeföreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling.

Foto av en fyrklöver

Pengarna ska användas till att stimulera samverkan och engagemang i frågor som rör inflytande, gemenskapsbyggande, information och kommunikation i den lokala bygden.Bidraget som kommunen delar ut uppgår till totalt 300 000 kr.

Lokala aktörer kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer som kommunen värderar jämlikt. Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad.

Förslag till beslut är att Rasbo i samverkan och Utvecklingsrådet för Storvretabygden i år får ta del av de pengar som finns avsatta.

• Rasbo i samverkan föreslås få 201 000 kr
• Utvecklingsrådet för Storvretabygden föreslås få 90 000 kr

Riktlinjer

De riktlinjer för stödet till bygdeföreningar som finns framtagna kan kopplas direkt till arbetet med landsbygdsprogrammet, med fokus på områdets lokala engagemang.

Den lokala aktören som söker bidraget ska:

• sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
• vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
• inte vara vinstdrivande
• vara partipolitiskt obunden
• arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Läs mer om det ekonomiska stödet till lokala aktörer