Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Beslut om vite på grund av brister i märkning av livsmedel

Uppsala kommun har beslutat om ett förelägga ett Uppsalabaserat grossistföretag med vite. Livsmedelsgrossisten riskerar nu att få betala ett vite om 100 000 kronor per månad till dess att man uppfyller de lagar och regler som gäller för hur ingredienser ska anges och märkning i övrigt ska utformas.

Företaget har vid två tidigare tillfällen fått betala vite om 30 000 kronor per gång, för att man inte märker sina livsmedel på ett korrekt sätt. Företaget levererar livsmedel från länder utanför EU till flera butiker och restauranger i landet.

– Vi ser allvarligt på att inte alla ingredienser anges på förpackningen och att många andra regler om livsmedelsmärkning inte följs. Det handlar om säkerheten för konsumenter som till exempel lider av allergi. Märkningen ska också ge möjligt att göra medvetna, hållbara val gällande var och hur ett livsmedel producerats, säger Klara Ellström (MP), ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I Sverige och andra EU-länder finns sedan länge ett tydligt regelverk om att ingrediensförteckningen ska omfatta samtliga ingredienser i livsmedlet. Syftet med regelverket är att både allergiker och andra konsumenter ska kunna göra informerade val och använda livsmedel på ett säkert sätt.

Miljöförvaltningen har ansvar för att kontrollera samtliga livsmedelsanläggningar i Uppsala. Om en företagare inte följer lagstiftningen trots uppmaningar kan nämnden fattat beslut om exempelvis vite eller förbud.

– Vi informerar alltid det aktuella företaget om vi bedömer att de inte följer livsmedelslagstiftningen på någon punkt. I detta fall har företget inte lyckats komma tillrätta med bristerna. Det är därför nämnden nu höjer vitet från 30 000 kr till 100 000 kronor för varje påbörjad månad som vårt beslut inte efterföljs. Denna typ av beslut ska vara så passa kännbara att det blir dyrare att betala vitet än att rätta till bristerna, säger Klara Ellström.

 

För mer information