Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Bättre framkomlighet för bussarna på Bäverns gränd

Gatu- och samhällsmiljönämnden tar den 18 oktober ställning till nya, lokala trafikföreskrifter, som kan förbättra framkomligheten för busstrafiken i centrala Uppsala. Det är Region Uppsalas kollektivtrafikförvaltning, UL, som i en skrivelse framfört önskemål om väjningsplikt på anslutande gator till Bäverns gränd, Drottninggatan och Munkgatan. Beslutet innebär att trafik från korsande gator måste lämna bussarna företräde.

Förslaget, som gatu- och samhällsnämnden ska ta ställning till, innebär att väjningsplikt införs på Trädgårdsgatan, Dragarbrunnsgatan, Kungsängsgatan, Fyristorg och Västra Ågatan. Busstrafiken på Bäverns gränd, Munkgatan och Drottninggatan får därmed bättre framkomlighet. Däremot avslås kollektivtrafikförvaltningens ansökan om väjningsplikt på Östra Ågatan.

Uppsala kommun och UL har ett gemensamt projekt ”Framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad” med målet att skapa en ännu bättre kollektivtrafik där bland annat framkomlighet för bussar och taxi framhålls som ett viktigt mål.

– Med det här beslutet prioriterar vi kollektivtrafiken och ser till att bussarna kan ta sig fram snabbare i centrala staden. Det är nödvändigt att bussarna tar sig fram snabbt och smidigt om fler ska välja kollektivtrafik istället för att köra bil, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen, som berett ärendet, gör bedömningen att regleringar om väjningsplikt mot Drottninggatan, Munkgatan och Bäverns gränd sannolikt förbättrar framkomligheten. För att stärka säkerheten för gående och cyklister i korsningarna med Dragarbrunnsgatan och Kungsängsgatan ska övergångsställena ses över och kan få fler fysiska hinder för att minska hastigheten.

– Skälet till att vi avslår ansökan om väjningsplikt i korsningen Drottninggatan och Östra Ågatan är att det handlar om en korsning där väldigt många cyklister och gående rör sig, säger Johan Lundqvist.

För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070-420 05 60
E-post: johan.lundqvist@pol.uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27