Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Åtta av tio får sitt förstaval till grundskolan

Nu får vårdnadshavare till barn som ska börja eller byta skola till hösten besked om skolplats inom Uppsala kommun. Skolvalet gäller barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola för årskurs 4, 6 och 7. Av alla inbjudna gjorde 98 procent ett aktivt val. I höst kan 91 procent av barnen börja i en skola som de själva valt och 81 procent i den skola där de helst vill gå.

Tre flickor tittar i en kartbok
Foto: Dan Pettersson

- Vi har fina siffror för deltagande i skolvalet även i år. Det är glädjande att vi kan tillmötesgå vårdnadshavarnas önskemål i så stor utsträckning då möjligheten till en önskad skolplats påverkas av tillgång och efterfrågan just i år, och varierar för olika delar av kommunen. I år fick vårdnadshavarna välja och rangordna valfritt antal skolor. Nytt för i år är också syskonförtur i kommunala grundskolor upp till årskurs 3.  säger Jennie Claesson (L), utbildningsnämndens ordförande.

Högt valdeltagande

4596 barn och elever har genom sina vårdnadshavare bjudits in till årets skolval. Totalt genomförde 98 procent godkända val. Den största gruppen utgörs av de 2678 barn som för första gången bjöds in till skolvalet för att söka till förskoleklass. Av dessa gjorde 98 procent ett aktiv val. Av de 273 elever som måste byta skola för årskurs fyra gjorde 99 procent aktiva val. Deltagarandelen för val till årskurs 6 och 7, där 972 respektive 673 elever bjöds in, var 99 respektive 98 procent.

- Det är höga andelar som gör aktiva val i alla åldersgrupper. Det är roligt att vårdnadshavarna engagerar sig och då kan de ju påverka att de får en skolplacering som de önskar, säger Caroline Sedin, enhetschef på enheten för antagning och placering. Vi har också fått positiv återkoppling på informationen om skolvalet och att vårdnadshavarna tycker e-tjänsten för valet är lätt att använda.

Hög andel som fick sitt skolval

91 procent av de som deltog i valet fick något av sina val (2021 var andelen 94 procent). 81 procent fick placering på sitt förstahandsval (2021: 82 procent). 7 procent fick sitt andra val av skola och 2 procent fick sitt tredje alternativ. (2021: 8 procent respektive 3 procent)

Alla barn och elever i skolvalet har fått en plats på en skola enligt utbildningsnämndens regelverk. De som inte har gjort ett aktivt val, har fått plats på en kommunal skola. De vårdnadshavare som vill göra ett omval, kan göra det i e-tjänsten Mitt Skolval 15 till 24 mars och får ett slutligt besked senast 29 april.

Läs mer om skolval