Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ändrad avgift för miljötillsyn

Från och med 1 januari 2019 ändras miljöförvaltningens avgift (taxa) för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen.

Beslut om årlig avgift

Verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift kommer att få ett nytt beslut om avgift. Beslutet går att överklaga.

Tillsyn finansieras med avgifter

Tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen finansieras med avgifter som betalas av den som driver verksamheten. Varje kommun beslutar hur taxan ska utformas. I Uppsala kommuns taxa bestäms avgifterna utifrån vilka risker branschen utgör för miljön och människors hälsa. Genom en god egenkontroll kan verksamheter undvika att behöva betala mer i avgift för uppföljande tillsyn.

Läs mer om avgiften för miljötillsyn

I dokumentet Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden kan du läsa mer om vad som gäller för avgiften för miljötillsyn.
I taxebilaga 1 finns uppgifter om avgifter för handläggning av olika typer av ärenden.
I taxebilaga 2 framgår vilka branscher som har en årlig tillsynsavgift för återkommande tillsyn och hur många timmar tillsyn den årliga avgiften omfattar. I bilagan framgår även vilka branscher som istället debiteras per timme vid tillsyn.

Mer information

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se