Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Tillsyn av strandskydd gör badvatten tillgängligt för alla

Tack vare strandskyddet och allemansrätten är en stor del av våra stränder tillgängliga för oss alla för strandhugg, bad och vandring. Strandskyddet är också till för att garantera att djur och växter har bra livsmöjligheter.

Strandskydd

Strandskyddet gäller både land och vatten. Det utgår från strandkanten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna. Ibland är strandskyddet 300 meter. I Uppsala kommun gäller strandskyddet vid de flesta sjöar och vattendrag.

Varje år gör miljöförvaltningen i Uppsala kommun tillsyn så att de som äger mark intill vatten, följer de lagar och regler som gäller för strandskydd.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader
  • Ändra byggnader eller sätta upp anläggningar/anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt-och djurliv.

För att få göra något av ovanstående krävs dispens från strandskyddet. I allmänhet är det väldigt svårt att få dispens för att göra någonting på en fastighet som är helt obebyggd och består av naturmark. Det är något lättare att få dispens för åtgärder på en fastighet som redan är bebyggd.

Läs mer om strandskyddet på uppsala.se/strandskydd

För mer information

Patrik Brodd, avdelningschef miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 48. E-post: patrik.brodd@uppsala.se