Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

5 miljoner ska få fler att lämna kriminalitet

Uppsala kommun startar en avhopparverksamhet i nära samverkan med polisen och andra berörda myndigheter. Målet är att fler personer ska lämna en kriminell verksamhet och att de ska kunna vända sig till socialförvaltningen för stöd och hjälp. Fyra nya medarbetare rekryteras och en ny organisation sjösätts.

Uppsala kommuns arbete med avhopparverksamhet kommer att ske i nära samverkan med polisen och flera andra aktörer.

Uppsala kommun arbetar tillsammans med andra aktörer för att skapa ett säkrare och tryggare Uppsala. Som ett led i det brottsförebyggande arbetet beslutade socialnämnden den 27 januari att fortsätta utveckla kommunens insatser för personer som vill lämna kriminaliteten. Satsningen på en ny avhopparverksamhet är en del i Mål och budget för 2021.

 Det här innebär en femdubbling av kommunens avhopparverksamhet. För att öka tryggheten måste vi stoppa nyrekryteringen till gängen men vi ska också se till att de som redan hamnat i kriminaliteten kan lämna. Det här är en rejäl investering i Uppsalas trygghetsarbete, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

En väg in för personer som vill bryta en kriminell livsstil

Socialförvaltningen startar en avhopparverksamhet för personer som vill ta steget till ett liv utan kriminalitet. Socialförvaltningen är vägen in och har en samordnande funktion för den som söker stöd och hjälp. Insatserna varierar utifrån individens behov. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med polisen och flera andra aktörer, inte minst andra förvaltningar inom kommunen. Den nya avhopparverksamheten är planerad att starta våren 2021 och rekrytering av fyra nya medarbetare pågår.

Uppsala ska vara en trygg kommun att leva i. Då behövs en effektiv avhopparverksamhet som når ut till de som är beredd att lämna en kriminell livsstil. Med fler anställda och en ny organisation stärker vi verksamheten, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande.

Förstärker förebyggande och uppsökande insatser

Det finns sedan tidigare så kallade sociala insatsgrupper (SIG) som arbetar förebyggande, uppsökande och motiverande med personer som har eller riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Socialtjänsten och polisen samordnar arbetet och insatserna är i första hand riktade till personer som är 16–20 år.

Inom de sociala insatsgrupperna utvecklar och förstärker socialtjänsten och polisen nu den del av arbetet som handlar om insatser för personer som är motiverade att lämna det kriminella livet. Dessutom breddar man verksamheten till att även inkludera personer som är 21–29 år eftersom den åldersgruppen ofta är mer motiverad att lämna kriminaliteten, jämfört med yngre personer.

Den nystartade avhopparverksamheten och de sociala insatsgrupperna har ett nära samarbete. Personer som är motiverade att lämna kriminalitet, som de sociala insatsgrupperna möter i sin uppsökande verksamhet, får kontakt med avhopparverksamheten för stöd.

Mer information

Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet 

Socialtjänsten tar ett helhetsgrepp i arbetet med barn och unga i riskzon för kriminalitet

Kommunens samverkan med Polisen för minskad brottslighet