Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Större andel tar studenten och gymnasiebetygen är stabila

De preliminära kunskapsresultaten för gymnasiet i år visar att både andelen elever som fullföljer sina studier och det genomsnittliga betyget ökar i förhållande till förra året. Hela 94 procent av eleverna tar gymnasieexamen och medelbetyget är 15,1 för läsåret 2023/2024.

- Det här är glädjande besked och ett resultat av vårt långsiktiga kvalitetsarbete för att ge alla elever goda förutsättningar att ta gymnasieexamen och få en bra start inför framtida studier och yrkesliv. Att andelen som tar examen ökar med två procentenheter från 92 till 94 innebär att vi nu är tillbaka på samma höga nivå som läsåret 2021/2022, säger Christine Kastner Johnson, chef för kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun.

- Vi har återhämtat oss efter pandemiåren och är tillbaka på en hög andel som tar studenten, och det är mycket positivt. Utvecklingskurvan för betygspoängen är stabil sedan flera läsår tillbaka. Pojkarna har enligt statistiken förbättrat sina betyg och har också en ökad andel som tar examen i förhållande till flickorna, men nu vidtar ytterligare analys av resultaten inom gymnasieskolan, säger Susana Olsson Casas, utbildningsdirektör i Uppsala kommun.

Gymnasieexamen andel 2024.jpg

Andelen elever i Uppsala kommuns gymnasieskolor som tar examen läsåret 2023/2024 har ökat till 94 procent och är därmed tillbaka på en hög nivå.

Genomsnittlig betygspo_ng gymnasiet 2024.jpg

Den genomsnittliga betygspoängen i Uppsalas kommunala gymnasieskolor ligger kvar på en stabil nivå på 15,1 för läsåret 2023/2024.