Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Skolministern intresserad av Uppsalas satsning för barn i samhällsvård

Den 19 juni var skolminister Lotta Edholm (L) på besök till Uppsala för samtal med Uppsalas kommuns rektorer. På agendan stod även UppSam, som är kommunens nya insats för att hjälpa en grupp elever som kan ha det extra svårt med skolan.

Skolminister Lotta Edholm
Skolminister Lotta Edholm träffar rektorer i Celsiusskolans aula.

Grundskolans rektorer hade samlats i Brantingsskolans aula för en gemensam träff. Under frågestunden med skolministern kom det bland annat upp frågor om mobilfri skola, skolsäkerhetsfrågor och hur rektorer ska få förutsättning att göra ett bra jobb.

När skolministern sedan åkte vidare till Celsiusskolan för att träffa rektorerna på gymnasiet kom samtalet bland annat att handla om friskolesystemet, hur fler ungdomar ska lockas till yrkesutbildningar, betygssystemet och hur skolan ska fånga upp elever som inte får godkända betyg.

UppSam på agendan

Under besöket i Uppsala fick skolministern även träffa representanter för UppSam som är kommunens insats för stöd till barn i samhällsvård.

Utbildningsförvaltningen har startat insatsen UppSam som hjälper skolan att samordna och förstärka arbete kring elever som är placerade av socialtjänsten.

– Att vår nya insats har väckt nationellt intresse är glädjande och att nu få dela våra erfarenheter och fördjupa diskussionerna med skolministern kring de här viktiga frågorna känns riktigt bra, säger utbildningsdirektören Susana Olsson Casas.

När barn blir placerade i ett familjehem, jourhem eller HVB (hem för vård eller boende) behöver de ofta byta skola och flytta till en helt ny kommun.  Tyvärr blir skolgången ofta lidande när det är mycket annat i livet som inte fungerar. Samtidigt är att gå i skolan bland det viktigaste skyddet för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet senare i livet.

UppSam Grundskola består av fem legitimerade lärare som erbjuder hjälp till både grundskolor och anpassade grundskolor oavsett elevens hemkommun. UppSam-läraren tar kontakt med mottagande rektor och kommer överens om en arbetsfördelning utifrån en arbetsgång.

Insatsen började som ett pilotprojekt i Gottsunda och fick stor uppmärksamhet även nationellt. Efter de goda resultaten i Gottsunda har insatsen byggts ut och omfattar alla grundskolor i Uppsala kommun.

Nära samarbete med socialtjänsten

Det övergripande målet är att skolan och socialtjänsten tillsammans säkerställer en kontinuerlig skolgång för barnet. Kontinuerlig skolgång innebär att den ska vara kontinuerlig i både tid och innehåll.