Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Fyrishovsområdet byggs ut med nya grönområden

För att skapa en grönare stad planerar Uppsala kommun för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en större park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

Fyrishovsområdet ska utvecklas och få en strandpromenad. Illustration: Uppsala kommun
Fyrishovsområdet ska utvecklas och få en strandpromenad. Illustration: Uppsala kommun

Kommunstyrelsen antog på tisdagen en utvecklingsplan för hur området längs ån vid Fyrishov kan göras mer tillgängligt för allmänheten. Längs Fyrisån ska ett sammanhängande stråk med bland annat grönytor och en gång- och cykelväg byggas.

De nordvästra delarna av Uppsala saknar större grönområden idag. Vi vill att fler Uppsalabor ska få tillgång till en grönskande park och det här vackra stråket längs med ån. Självklart kommer Fyrishovsbadet vara en självklar del av Uppsalas fritidsliv, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

För att kunna bygga om behöver en ny detaljplan tas fram, vilket kommunstyrelsen också beslutade att ge i uppdrag åt Stadsbyggnadsförvaltningen. Detaljplanearbetet beräknas pågå fram till 2026 och därefter kan ett genomförande av parken påbörjas.  Området beräknas kunna vara utbyggt till 2029.

Enligt önskan från Uppsalaborna

Under oktober och november 2023 genomfördes en medborgardialog om hur området vid Fyrishov ska utvecklas. Då framkom att Uppsalaborna vill att stråket längs Fyrisån ska göras tillgängligt för alla och att en ny park utvecklas för möten, aktiviteter och vila.

På platsen ligger idag en camping. För att göra området tillgängligt för ombyggnationen behöver den flyttas. Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande plan för camping i Uppsala. Idag finns campingplatser vid Sandviksbadet i Björklinge och i Fjällnora. Det finns även i ställplatser för husbilar på bland annat Hovstallängen.

Norra Stadsparken – Fyrishovsområdet

För mer information