Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

2024 års Kulturarvspris till Salsta slott

Den 14 juni beslutade kulturnämnden att Uppsala kommuns kulturarvspris 2024 om 20 000 kronor tilldelas Alla tiders slott och kultur AB, med motiveringen: ”Alla tiders slott och kultur AB har, genom Linda Karlsberg, Niclas Malmberg och Marcus Segersvärd, på ett förtjänstfullt sätt väckt Salsta slott ur sin törnrosaslummer och tillgängliggjort den historiskt värdefulla miljön för allmänheten. Genom visningar, konserter, konstutställningar och teater liksom nationaldags- och midsommarfirande har slottsmiljön fått nytt liv och en fin användning som ökat kunskapen om barockslottet och dess omgivningar. Att slottet även kan användas för livets fester och erbjuda ett välsmakande utbud genom Slottscaféet har adderat ytterligare värde till kulturmiljön och genererat fler arbetstillfällen i Vattholmabygden.”

Salsta slott
Barockslottet Salsta slott vid Vattholma.

Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala kommun. Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskild fokus på följande:

  • för bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö,
  • för forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur,
  • för framstående personliga insatser eller insatser av föreningar etc
  • för föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor

– Salsta slott har väckts till liv, och vi gläds åt att det nu är tillgängligt för allmänheten. Tack vare visningar, konserter och firanden har slottet blivit en levande mötesplats, säger Lovisa Johansson (MP), ordförande i kulturnämndens stipendieutskott.

Salsta slott är ett barockslott som ligger vid Vattholma. Slottet ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk och är sedan 1993 förklarat byggnadsminne. Salsta slott arrenderas sedan 2020 av Alla tiders slott och kultur AB, som drivs av Vattholmabon Niclas Malmberg, Linda Karlsberg, tf biträdande verksamhetschef Kultur och turism, Enköpings kommun, samt Marcus Segersvärd, VD på Komson.

Salsta slott var bebott fram till 1976. Slottets olika salar och rum har under århundraden anpassats efter tidens ideal. Rum som i det närmaste har lämnats orörda sedan 1600-talet samsas sida vid sida med rum från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Alla tiders slott och kultur AB har sedan starten 2020 öppnat upp slottet och tillgängliggjort kulturmiljön för allmänheten genom guidade visningar, konstutställningar och konsertserien Musik på Salsta slott. I slottsparken anordnas olika evenemang som nationaldags- och midsommarfirande, friluftsteater och höstmarknad.

Tidigare pristagare har varit föreningen Vårda Uppsala, Museiföreningen Stockholm- Roslagens järnvägar, föreningen Norby soldattorp, Disir AB, Knutby Faringe Bladåkers hembygdsförening, Bondkyrko hembygdsförening, Lars Lambert, Jonathan Tigrar, Uppsala industriminnesförening samt Åsa Flarup Källmark.

Läs mer om Uppsala kommuns kulturarvspris.