Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Uppsala kommun presenterar nytt ramverk för hållbar finansiering

Uppsala kommun presenterar ett nytt ramverk för hållbarhetslänkade obligationer genom att koppla ihop klimatmål med kommunens finansiering. På så sätt skapas ytterligare incitament och fokus på att arbeta med hållbarhetsfrågorna för att nå målen. Samtidigt får kommunen tillgång till en större och växande hållbar del av kapitalmarknaden och ytterligare ett finansieringsalternativ.

Ramverket gör det lättare för kommunen att nå ut till investerare och samtidigt får investerare möjlighet att placera pengar som bidrar till hållbarhetsnytta. Foto: Uppsala kommun.
Ramverket gör det lättare för kommunen att nå ut till investerare och samtidigt får investerare möjlighet att placera pengar som bidrar till hållbarhetsnytta. Foto: Uppsala kommun.

Det hållbarhetslänkade ramverket kopplar ihop kommunens obligationsfinansiering med kommunens centrala klimatmål. Det som skiljer hållbarhetslänkad obligationsfinansiering från andra liknande låneprodukter är att upplåningen länkas mot hållbarhetsmål, i Uppsala kommuns fall två klimatmål. Något som skapar ekonomiska incitament för att uppnå målen.

– Vi kopplar oss tätare mot investerarmarknaden och bidrar till att ställa om kapitalmarknaden mot hållbara investeringar, samtidigt som investerare får möjlighet att bidra till Uppsalas omställning till ett hållbart samhälle. Vi får ytterligare ett finansieringsalternativ vilket ökar konkurrensen och minskar riskerna vid upplåning, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Finansieringen kopplas till kommunens klimatmål

De två hållbarhetsmål som kopplas till ramverket är:

  • att minska koldioxidutsläppen i Uppsala kommuns geografiska område
  • att öka mängden installerad solenergi i Uppsala kommuns geografiska område.

Kommunen får tillgång till en växande hållbar del av kapitalmarknaden

Genom ramverket når kommunen fler investerare. Investerare som vill placera pengar som bidrar till hållbarhetsnytta får en möjlighet att genom Uppsala kommun finansiera den offentliga sektorns viktiga omställning. Investerarna kommer nära kunna följa kommunens arbete med att uppnå de angivna målen i ramverket. Varje år kommer en rapport publiceras som visar framstegen.

– Genom att koppla ihop våra klimatmål med kommunens finansiering visar vi att vi menar allvar med att uppfylla våra ambitiösa målsättningar. Uppsala kommun ska leda klimatomställningen och det här är ett steg i det, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd.

Ramverket granskat av oberoende part

Ramverket är framtaget tillsammans med Swedbank och S&P Global Ratings har lämnat ett granskningsutlåtande, en så kallad Second Party Opinion. Utlåtandet bekräftar att ramverket följer International Capital Market Associations Sustainability-Linked Bond Principles. Det betyder att Uppsala kommuns ramverk följer marknadspraxis och att vi följer upp våra angivna mål på ett bra sätt.

Läs mer om Uppsala kommuns ramverk för hållbar finansiering.

För mer information