Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppåt för företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv

Företagsklimatet i Uppsala utvecklas positivt, enligt Svenskt Näringsliv. Det framgår av den årliga medlemsenkät som organisationen presenterade 23 maj.

Organisationen Svenskt Näringsliv mäter varje år sina medlemmars upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I årets enkät ger medlemmarna 3,01 av sex möjliga i totalbetyg till Uppsala, en förbättring från 2022 då betyget var 2,83. Rikssnittet är 3,46.

Svenskt Näringslivs medlemmar vill se att kommunen ska prioritera frågor om brottslighet (47 procent), förståelse för företagande (46 procent) och dialog (42 procent). Uppsala får ett bättre resultat på frågan om företagen påverkas negativt av brottslighet eller otrygghet i kommunen 3,62 jämfört med 3,36 år 2022. Rikssnittet är 3,83.

Även medlemmarnas uppfattning av politikernas attityd till företagande går upp, från 2,66 till 2,73.

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare får bättre betyg och går från 2,45 till 2,58. Frågan om tillgång till medarbetare med relevant kompetens har ökat från 2,79 till 2,91.

Av 379 medlemmar i Uppsala som fick möjlighet att delta i enkäten har 197 svarat. Företag inom bygg, handel och transport står för 57 procent av svaren.  42 procent av dem som svarat på enkäten, har inte haft kontakt med kommunen under året.

Svenskt Näringslivs medlemsenkät är en av flera mätningar som kommunen följer och analyserar för utvecklingen av de drygt 23 000 företagen i Uppsala.

Mer om företagsklimatet i Uppsala

Läs hela mätningen på webbsidan foretagsklimat.se

Läs om att Uppsalas företagare är allt nöjdare med kommunens service

Läs om ett växande näringsliv

Vid frågor, kontakta

Erik Pelling (S), Kommunstyrelsens ordförande            

018-727 13 18, erik.pelling@uppsala.se

Charlotte Skott, Näringslivsdirektör Uppsala Kommun

018-727 13 12, charlotte.skott@uppsala.se