Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Tullgarnsbron tar form

Den nya bron över Fyrisån börjar ta form på allvar. Broklaffen är på plats och ska nu installeras och testköras. I höst återplanteras även träd i området.

Tulgarnsbron byggs just nu och ska stå klar våren 2024.
Arbetet med Tullgarnsbron pågår för fullt och i april 2024 väntas den öppna för trafik.

Broklaffen är den del av bron som ska kunna öppnas för passerade båtar. Den har nu sänkts ner till rätt nivå så att den ligger mellan brospannen. Under kommande veckor ska styrningen installeras, broräcke byggas och körbanan asfalteras. Runt omkring bron ska anslutande gator och gång- och cykelvägar färdigställas.

I höst återplanteras även ett 60-tal träd på västra sidan ån, efter de träd som fälldes inför bygget av bron. Det är stora trädarter ek och lönn som planteras för att ge området en framträdande och robust grönska under många år framöver. 

Bron är unik i Uppsala och även ovanlig i Sverige eftersom den byggs med obehandlat stål, materialet corten.

– Corten är obehandlat och rostar med åren, vilket är hållbart i flera bemärkelser. Dels krävs minimalt med underhåll eftersom bron inte behöver målas om och liknande, materialet blir också starkare när rostprocessen sker, säger Stefan Bergerstam, projektledare.

Arbetet med Tullgarnsbron fortsätter och i april 2024 väntas den öppna för trafik. Den blir då en viktig länk för den fortsatta utvecklingen av stadens södra delar och utbyggnaden av infrastrukturen i Uppsala.

Läs mer om Tullgarnsbron