Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Socialstyrelsen fortsätter stötta kommunens förebyggande arbete i Gottsunda

För tredje året skjuter Socialstyrelsen till pengar för det förebyggande arbete som pågår inom Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030. De cirka 8 miljoner som kommunen får under året innebär att de långsiktiga satsningarna på exempelvis socialarbetare i skolan, fritidsaktiviteter i Bäcklösa och fler fältassistenter ute i området kan fortsätta med full kraft.

Ungdomar sitter i skolmiljö.
Socialstyrelsen tilldelar kommunen ytterligare medel för fortsatt förebyggande arbete för barn och unga.

Kommunen följer årligen upp och redovisar insatser, resultat och bedömda effekter till Socialstyrelsen. Efter årets redovisning tilldelas nu kommunen ytterligare medel för fortsatt arbete att motverka att barn och unga hamnar i eller drabbas av kriminalitet. Pengarna fördelas på:

  • Socialarbetare i skolan
  • Pojkmottagning
  • Ungdomsmottagning
  • Fältsekreterare/gymnasiet
  • Fältassistent/lägre åldrar
  • Samhällsvägledare
  • Team familjecentral
  • Team samhällsplacerade ungdomar
  • Fritidsaktiviteter särskilda målgrupper.

Statliga medel till barn och unga under tre år

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en satsning på sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Uppsala kommun har fått medel i tre år, 2021 cirka 8 miljoner och cirka 15 miljoner under 2022. För 2023 är det cirka 8 miljoner. Pengarna har använts för en mängd insatser som genomförts via arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och Uppsalahem AB.

Kommunstyrelsen tog beslut om fördelning av pengarna 8 mars 2023.

Återrapportering av statsbidrag för 2022 samt förslag till fördelning 2023 – läs hela ärendet.