Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Rosendalspark nominerad till nationellt pris

Idag riktas strålkastarljuset nationellt mot Uppsala och Siegbahnsparken. Rosendalsparken är en av tre platser i landet som är nominerade till Landmärket 2022, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Den 13 mars utses en vinnare på Arkitekturgalan.

Uppsala kommun/Karavan/Göran Ekeberg
Siegbahnsparken är ritad av Karavan Landskapsarkitekter på uppdrag av Uppsala kommun.

Siegbahnsparken i Rosendal byggdes 2019 i samband med att de första bostäderna i Rosendal blev klara. Idag har parken en viktig funktion både för människor och djur som bor här.

– Vi ville bygga parken tidigt för att den skulle finnas på plats redan från start, som ett gemensamt vardagsrum. Nu är den en självklar mittpunkt i stadsdelen och en uppskattad plats, både för de boende och som besöksmål, säger Ronnie Nilsson, projektledare på Uppsala kommun.

Tillsammans med Carlshage är Siegbahnsparken planerad på ett sätt som bevarar ett brett vegetationsstråk i öst-västlig riktning. Stråket ska fungera som en viktig spridningskorridor för djurlivet mellan Stadsskogen och Kronparken. Här finns flera olika naturtyper - sandmiljöer, tallskog och öppen gräsmark. Sandmiljöer är särskilt ovanliga och skyddsvärda och kommunen har även skapat nya sandmiljöer för solitärbin här. I parken finns även lekplatser och ytor för både aktivitet och vila.

– Siegbahnsparken är inte bara ett område för rekreation utan har också en viktig funktion för den biologiska mångfalden. Därför känns det särskilt roligt att Siegbahnsparken nomineras. Den kombinerar fina, trivsamma och lekfulla ytor för Uppsalaborna med inslag som gynnar natur och djurliv, säger Rafael Waters (S), gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande.

Siegbahnsparken är ritad av Karavan Landskapsarkitekter på uppdrag av Uppsala kommun.

Juryns motivering till nomineringen av Siegbahnsparken

”Med vackra och distinkta tillägg är Siegbahnsparken väldisponerad och effektfull. För det nya bostadsområdet Rosendal blir språnget kort från bostad till inbjudande grönska. Platsen är skickligt inflätad i befintlig natur och bjuder användarna på rekreation i tre dimensioner; på höjden i utkikstornet, på djupet i grönskan och på längden genom olika upplevelser utmed gångstråket.

Utformningen visar gehör för platsens kvaliteter. Det är inspirerande att landskapsarkitekten med varsamma ingrepp i landskapet förvandlar området och förstärker sambanden. Här erbjuds såväl långa siktlinjer som ljusa skogsdungar. Befintlig vegetation och stenhällar har lyfts fram och nya element har lagts till.

Att omsorgen om detaljerna är hög syns inte minst i den vackert formgivna utrustningen, som i sina naturmaterial och färgskala ger parken personlighet. Intrycket är att alla åldrar ska trivas här. Siegbahnsparken är ett starkt exempel på en landskapsarkitektur som med insikt om klimatavtrycket förädlar landskapets former och innehåll utan att kompromissa med gestaltningen. Resultatet är en stilfull och harmonisk helhet.”

Vinnaren utses på Arkitekturgalan i Göteborg 13 mars.

Läs mer om Landmärket på Sveriges Arkitekters webbplats 

Läs mer om Rosendals på webben Uppsala växer