Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Projekt för att minska akut hemlöshet blir permanent

Under ett år har Uppsala kommun drivit ”Uppsökandeprojekt hemlöshet”. Projektet har handlat om att söka upp människor som lever i akut hemlöshet för att ta reda på hur många det är, se vilket stöd personerna behöver samt erbjuda dem hjälp. Nu övergår projektet till en permanent insats.

– Projektet har visat att det tar tid att få kontakt med människor som lever i akut hemlöshet. Personerna har ofta lågt förtroende för myndigheter och söker inte kontakt själva. Uppsala kommuns arbete behöver vara långsiktigt och kontinuerligt. Därför har socialnämnden nu fattat beslut om att ha ett permanent uppsökande arbete kring människor som lever i akut hemlöshet, säger socialnämndens ordförande, Hanna Victoria Mörck (V).

Från september 2021 till november 2022 har Uppsala kommun drivit ”Uppsökandeprojekt hemlöshet”. I projektet har kommunen sökt upp akut hemlösa personer i Uppsala för att ta reda på vilket stöd de behöver och motivera dem till att ta hjälp för att kunna förändra sin livssituation. I dag har socialnämnden fattat beslut om att göra insatsen permanent.

Kvinnor i hemlöshet prioriterade

Som en del av projektet gjordes en kartläggning av antalet akut hemlösa personer i Uppsala. Kartläggningen visar att det finns ett 80-tal akut hemlösa. De flesta är äldre och män. Cirka en fjärdedel är kvinnor.

Uppsala kommuns uppsökande arbete riktar sig till akut hemlösa personer och kvinnor är extra prioriterade, då de är en särskilt utsatt grupp. De flesta som är akut hemlösa har så kallad samsjuklighet. Det betyder att de både har ett missbruk och någon form av psykisk ohälsa och kan behöva stöd av både kommunen och regionen. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället en viktig del i Uppsala kommuns arbete med att hjälpa akut hemlösa människor.

Både riktat och öppet uppsökande

Stödteamet är den enhet inom kommunen som kommer att arbeta med det uppsökande arbetet av akut hemlösa när projektet nu har blivit permanent. Stödteamet tillhör socialförvaltningen och arbetar på uppdrag av socialsekreterare inom socialtjänsten. De hjälper vuxna med social problematik som behöver stöd i sitt boende för att få till en fungerande vardag.

­– Uppsala kommuns arbete med akut hemlösa är öppet uppsökande och riktat uppsökande. Öppet uppsökande innebär att vi besöker platser där hemlösa är och skapar kontakt. Det kan till exempel vara att besöka dagverksamheter, härbärgen eller offentliga platser. Riktat uppsökande innebär att vi söker en speciell person på platser där vi vet att personen brukar vara. Eftersom många akut hemlösa har svårt att ta sig för att söka hjälp på egen hand är vårt uppsökande arbete extra viktigt, säger Ann-Christine Dahlén, avdelningschef, avdelning vuxen.  

De akut hemlösa personer som kommunen möter kan till exempel få hjälp att få en tid hos en handläggare på beroendeenheten. En kontakt med beroendeenheten kan vara ett första steg ut ur missbruk och hemlöshet. Efter en utredning kan personen ha möjlighet att få behandling eller stödboende.

Läs mer om hemlöshet