Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ny beredning för extra fokus på miljö- och klimatfrågor

Från och med 1 maj inrättas en särskild miljö- och klimatberedning under kommunstyrelsen för att stärka och ytterligare utveckla arbetet med miljö- och klimatfrågor. Beredningen kommer fokusera sitt arbete på de frågor som är strategiskt viktiga för miljö- och klimatomställningen. Samtidigt inleder kommunen en utredning om att tillsätta ett lokalt klimatvetenskapligt råd.

Två personer går över ett övergångsställe. En grön buss syns i bakgrunden.

Den nya miljö- och klimatberedningen ska fokusera på att stärka beredningen av strategiskt viktiga frågor inom miljö- och klimatområdet. Det handlar bland annat om att

  • fördjupa den politiska beredningen av ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen
  • följa upp att kommunens arbete för att nå uppsatta miljö- och klimatmål är effektivt. 

– Det är viktigt att vi inom politiken får en samsyn och arbetar gemensamt för att lösa våra stora miljö- och klimatutmaningar. Det handlar om allt ifrån hur vi återskapar våra våtmarker till hur vi minskar klimatutsläppen inom olika sektorer, säger Linda Eskilsson (MP), kommunalråd.

Politisk fördjupning och dialog – för mer långsiktighet

Miljö- och klimatberedningen blir ett forum där kommunens förtroendevalda fördjupar sig och för dialog för att höja kvaliteten i underlagen för viktiga beslut. Genom att ge strategiskt viktiga frågor ordentlig genomlysning skapas bättre förutsättningar för långsiktighet och besluten blir enklare att genomföra i förvaltningar och bolag.

Den nya beredningen kommer att lämna rekommendationer till kommunstyrelsen inför beslut. Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka frågor som ska behandlas av beredningen.

Ett klimatpolitiskt råd ska utredas

För att fortsätta utveckla och stärka Uppsalas arbete för klimatomställningen utreder kommunen nu även möjligheten att skapa ett klimatvetenskapligt råd. Ett råd som med aktuell kunskap och forskning kan bidra till att göra kommunens klimatarbete än mer effektivt. Lokala klimatvetenskapliga råd bestående av forskare inom relevanta forskningsområden har testats i bland annat i Lund och Linköping med goda resultat.

– Det klimatvetenskapliga rådet är en viktig satsning för att se till att kommun och forskning fortsätter ha ett starkt samarbete. Det är nödvändigt för att Uppsala ska fortsätta leda klimatomställningen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Miljö- och klimatberedningen i ärendet till kommunstyrelsen.

Utredningen om klimatvetenskapligt råd i ärendet till kommunstyrelsen.