Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

9,9 miljoner till allaktivitetshus i Gottsunda

9 933 000 kronor till Fritid Uppsala för utvecklingsarbete kopplat till allaktivitetshus i Gottsunda.

11 maj fick Fritid Uppsala 9 933 000 kronor för ett treårigt ESF-finansierat projekt med syfte att minska effekterna av barnfattigdom. Projektet är ett utvecklingsarbete kopplat till allaktivitetshus som ska stärka och utveckla organisation, metod och modell för samverkan kring barns och ungas delaktighet och fritidsaktiviteter i Gottsunda i Uppsala kommun.

– Det är glädjande att vårt viktiga arbete i Gottsunda får den här uppmärksamheten och tillskottet av medel. Alla barn och ungdomar har rätt till en innehållsrik fritid, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden.

Det övergripande syftet med allaktivitetshusen är att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och alla barns rätt till ett gott liv och meningsfull fritid. Genom att ge barn möjlighet till en aktiv fritid i närheten av viktiga vuxna, bidrar allaktivitetshusen till trygga sammanhang som kan stor betydelse för hur barnen lyckas i skolan och för hur det går för dem senare i livet.

– Arbetet med Allaktivitetshuset i Gottsunda är påbörjat, men vi behöver ta fram en uppsalamodell för hur vi vill att det ska fungera. Vi kommer samverka med civilsamhälle och föreningsliv, inom och utanför kommunkoncernen samt med boende och familjer i området, säger Camilla Christoffersson, avdelningschef Fritid Uppsala.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.