Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer inventerar företag för en sund konkurrens

De flesta verksamheter är enligt lag skyldiga att ha regelbunden tillsyn i någon form av miljöförvaltningen. Uppsala kommuns miljö- och hälsoskyddsinspektörer besökte i maj två industriområden. De fann då flera företag som inte var anmälda till miljöförvaltningen, fast de skulle vara det.

Person cyklar i industriområde

I maj inventerade miljö- och hälsoskyddsinspektörer företag i Kungsängen och Boländerna, för att se om det finns verksamheter där som ska vara anmälda till miljöförvaltningen – men som inte är det ännu. Företagen är skyldiga att själva ta reda på om de behöver anmäla sig, men alla vet inte om det.

– I tillsynen kontrollerar vi verksamheter, för att säkerställa att miljön och hälsan främjas. Alla ska känna sig säkra på att verksamheterna följer de lagar som finns för att skydda miljön och hälsan, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Maria Bröms.

Kontroller och tillsyn för att företagen ska följa lagen

Inspektörer som arbetar med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll gjorde olika kontroller samtidigt i samma områden. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Mattias Hogvall och hans närmaste kollegor arbetar med miljöskydd. De hittade tre nya företag som var okända tidigare.

Inspektörerna letade efter förändringar i området, till exempel

 • gräv- och markarbeten
 • registrerade containrar som kan vara export och innehålla illegala avfall.

– Vi besöker allt från små tandläkarmottagningar till stora bilverkstäder, för att säkerställa att de inte påverkar miljön negativt. Vår tillsyn motverkar också osund konkurrens, då oseriösa företag ibland har svårt att efterleva den lagstiftningen som finns. Att de följer lagen gör företagandet mer rättvist, säger Mattias Hogvall.

Tillsynen blir en säkerhet för kunden

Maria Bröms och hennes nära kollegor ansvarar särskilt för det som rör hälsoskydd. De cyklade runt i områdena och letade efter nya verksamheter. De hittade sex nya företag, som de inte kände till tidigare. De gick in och pratade med dem på plats, för att ta reda på om det var ett företag som

 • ska anmäla sig till miljöförvaltningen
 • ska betala en avgift för tillsyn
 • är skyldiga att göra egenkontroll, alltså regelbundet kontrollera verksamhetens påverkan på miljön.

– Vi kan ställa krav utifrån de miljö- och hälsolagar som finns. Att en verksamhet följer lagen är en trygghet för verksamheten. Det är samtidigt en säkerhet för kunden att alla verksamheter följer miljölagstiftningen, säger hon.

Om företaget var skyldig att anmäla lämnade inspektörerna en anmälningsblankett att skicka in.

– Vi bad företagen att anmäla sig till miljöförvaltningen för att få tillsyn. Om något företag trots det inte anmäler sin verksamhet påminner vi dem om det längre fram.

Inventeringen är ett effektivt arbetssätt för att hitta företag som inte är anmälda. Inspektörerna hittade alltså nio nya företag sammanlagt. Och det är av vikt att återkomma till samma områden löpande, eftersom det hela tiden uppkommer nya verksamheter.

Alla som hanterar livsmedel kontrolleras

Alla verksamheter som hanterar livsmedel får regelbundna kontroller. Några livsmedelsinspektörer kontrollerade nu 50 företag i Kungsängen och Boländerna som hanterar livsmedel. De kontrollerade om det fanns verksamheter som

 • de inte kände till
 • hade bytt ägare utan att meddela detta

Vid kontrollen upptäckte de en livsmedelsverksamhet som flyttat till en annan plats inom Uppsala utan att meddela det.

Verksamheter som är skyldiga att anmäla sig

Det finns bestämmelser som säger vilka företag och verksamheter som måste anmäla sig till miljöförvaltningen. Det gäller bland annat

 • företag inom skönhetsbranschen som hanterar stickande och skärande verktyg 
 • förskolor
 • skolor
 • solarier
 • bassängbad
 • bilverkstäder
 • bensinmackar
 • återvinningscentraler.