Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Kvarteret Sleipner ska knyta ihop Uppsalas innerstad med Kungsängen

Uppsala kommun ska ta fram en ny detaljplan för kvarteret Sleipner i centrala Uppsala. Syftet är att möjliggöra bygget av ett nytt hus med arbetsplatser och verksamhetslokaler. Därmed förlängs innerstaden söderut och kvarteret görs tryggare med mer liv och rörelse. Planprocessen kommer även ta ställning till om byggnader i kvarteret ska rivas.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid torsdagens sammanträde att ge Uppsala kommun i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Sleipner i södra delen av innerstaden i Uppsala.

Det är Vasakronan som ansökt om planbesked, då man vill kunna bygga ett hus för kontor och med lokaler för affärer, restauranger och annan centrumverksamhet i bottenvåningen. Vasakronan vill även bygga ett parkeringsgarage under jord, vilket kommer undersökas i detaljplanearbetet.

– Det här är ett ärende där olika värden står emot varandra. Bevarandet av en äldre skyddad byggnad står emot en strategisk utbyggnad av Uppsala stad. Vi har valt att se över om det går att få till en bättre plats än vad som finns idag. Vi vill att det ska bli ett grönt och tryggt gångstråk från hamnplan till stationsområdet. Syftet är också att göra området mer levande, ge utrymme för affärsverksamhet och knyta ihop det med innerstaden. Det bidrar positivt till Uppsalas tillväxt och ekonomi, säger Ylva Stadell (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden.

Den önskade planläggningen går i linje med den pågående förändringen av kvarteret Hugin – som går från att ha varit gräns mot ett industriområde till att bli en levande innerstadsmiljö – och det planerade grönstråket Green Line som ska sträcka sig mellan Hamnplan och Frodeparken.

I kvarteret finns byggnader med historiska värden som behöver rivas för att göra plats åt den planerade nya byggnaden, vilket kommer att prövas i planläggningen.

– Kvarteret Sleipner är idag lite rörigt men skulle kunna bli en attraktiv del av innerstaden och knyta samman den med Kungsängen, kvarteret Hugin och Ångkvarnens område. Vi är måna om att det görs ett tilltalande sätt med hänsyn till de omgivande miljöerna, säger Claes Larsson, stadsarkitekt på Uppsala kommun.

För mer information