Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fortsatt satsning på billigare resor för Uppsalas äldre

Kommunstyrelsen har beslutat om en fortsatt satsning på rabatterade resor i kollektivtrafiken för personer över 70 år.

Lyckat försök följs upp med ett nytt erbjudande

Pilotprojektet som genomfördes under 2021–2022 för att erbjuda billigare resor i kollektivtrafiken för Uppsalas äldre följs nu upp med en ny satsning. Målet med projektet där kommunen stod för en del av kostnaden för en årsbiljett var att öka rörligheten bland äldre och även öka andelen resor med kollektivtrafik till förmån för bilresor. Eftersom projektet gav positiva resultat har kommunstyrelsen beslutat att kommunen subventionerar en ny rabatterad årsbiljett i kollektivtrafiken för kommuninvånare som fyllt 70 år. Satsningen blir i form av ett projekt under två år.

- Det är självklart att äldre personer i Uppsala ska ges möjligheten till ett rikt och stimulerande liv, format efter deras behov och intressen. Billigare resor i kollektivtrafiken är en viktig åtgärd för att uppnå detta. De som varit med och byggt upp vårt samhälle förtjänar en god och aktiv ålderdom, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Biljetten ska gälla dygnet runt

Det är ännu inte klart när den nya årsbiljetten börjar säljas. Enligt förslaget som nu är beslutat ska biljetten gälla dygnet runt, alla dagar. Det är en förändring jämfört med det tidigare seniorkortet som endast gällde under UL:s lågtrafiktider. Till följd av det justeras även priset så att den nya årsbiljetten kommer att kosta 200 kronor per månad.