Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Föreningsbidraget höjs och ny lokalförsörjningsplan är föreslagen för beslut

Sammankomstbidraget till föreningar höjs från och med 1 januari 2024, för att kompensera hyran som höjts utifrån konsumentprisindex. En satsning som tillsammans med den nya lokalförsörjningsplanen 2024–2033 ska förse kommunens växande befolkning med fler idrotts- och fritidsanläggningar.

I och med att markeringsavgiften, den kostnad som föreningarna betalar för att hyra lokaler, följer konsumentprisindex, informerade idrotts- och fritidsnämnden 20 november att de kommer att kompensera föreningarna med att höja föreningsbidraget.

Nämnden antog också lokalförsörjningsplan för fritidsanläggningar 2024–2033. Här har analysen visat att det finns ett fortsatt stort behov av idrottshallar, konstgräsplaner och simhallar för både unga och äldre. Med planen, som revideras årligen, tydliggörs de stora satsningar som görs för den växande befolkningen i Uppsala kommun.

– Det är viktigt att underlätta för föreningarna, så de kan fortsätta sitt värdefulla arbete som är till stor glädje för så många. Det är tuffa tider och då kan det höjda bidraget göra stor skillnad. Vi visar dessutom i den nya lokalförsörjningsplanen att kommunen de kommande 10 åren investerar stora resurser, cirka 2,5 miljarder kronor på nya idrott- och fritidsanläggningar. Till exempel ökar antalet fullstora idrottshallar med 50 procent, från dagens 23 till 35 under denna period. Vilket ger ökade möjligheter till idrotts- och rörelseaktivitet och social gemenskap, vilket är mycket viktigt för folkhälsan, säger Karolin Lundström (V), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

– Det händer mycket redan nu. Under nästa år ska vi inviga tre nya fullstora idrottshallar: Rosendals idrottshall, Gottsunda skolans idrottshall och Jälla idrottshall. Lägger vi även till allaktivitetsytan i Rosendal, Fålhagens IP med 7-spelplan, boulebana och elljusspår, samt D-hallen i Gränby som invigs våren 2025, så kommer det att glädja många i närtid, säger Magnus Jansson, idrottschef och biträdande förvaltningsdirektör.

För mer information