Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Flera gymnasieutbildningar flyttar från Ekeby

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby använder före detta industrilokaler i Ekeby bruk. Kontrakten för lokalerna löper ut under 2023 och 2024. Lokalerna är slitna, har dålig funktionalitet och är för stora för nuvarande elevantal. Därför har gymnasiechefen fattat ett beslut om att flytta vissa utbildningar till andra gymnasieskolor efter sommaren 2023. Restaurang- och livsmedelsprogrammet stannar kvar i lokalerna tills vidare, den permanenta placeringen utreds fortfarande och är inte beslutad ännu.

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby har i dag följande utbildningar

  • Hotell- och turismprogrammet (HT)
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
  • Introduktionsprogram (IM)
  • Gymnasial lärlingsutbildning för programmen Hotell och turism (HT), Restaurang och livsmedel (RL), Barn och fritid (BF), Försäljning och service (FS), Fordon och transport (FT), Bygg och anläggning (BA)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet och introduktionsprogrammen kopplade till RL blir tills vidare kvar på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Undervisningen på RL kommer att bedrivas på både Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Fyrisskolan. På sikt flyttar även de programmen från Ekeby men den permanenta placeringen är inte beslutad än. Uppsala yrkesgymnasium Ekeby organiseras under Fyrisskolans ledning. Det innebär att Darko Krsek blir rektor för både Fyrisskolan och Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Introduktionsprogrammet individuellt alternativ 

Eftersom introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) avvecklas på Ekeby utökas antalet platser för det programmet på de gymnasieskolor som idag har IMA.

Utbildningar som flyttar till Ellen Fries gymnasium

  • Gymnasial lärlingsutbildning: HT, RL, BF, FS, FT och BA
  • Hotell- och turismprogrammet
  • Introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV): HT
    Även IMV lärling: BF, BA, FT, FS, HT och RL
  • Introduktionsprogrammen yrkesintroduktion (IMY): BF, FS och HT

Öppet hus på Ekeby, Ellen Fries gymnasium och Fyrisskolan

Elever som vill söka restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kan besöka deras öppet hus 31 januari. Fyrisskolan har öppet hus 25 januari. Eftersom restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer bedrivas på både Ekeby och Fyrisskolan är det bra att besöka båda skolornas öppna hus.   

Ellen Fries gymnasium har öppet hus 1 februari, där visas alla program som flyttas från Ekeby till Ellen Fries.

Förändringarna leder till minskade kostnader

När programmen flyttar från Uppsala yrkesgymnasium Ekeby till andra skolor minskar kostnaderna, främst när det gäller lokalhyror.  
Förändringarna gäller från höstterminen 2023.

Läs mer om skolorna på deras webbplatser:
Ellen Fries gymnasium
Fyrisskolan
Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Nyhet om att gymnasiet överväger flytt från Ekeby på uppsala.se