Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fler och bättre gång- och cykelvägar möjliggör ett hållbart resande

Uppsala kommun bygger fler gång- och cykelvägar under de närmaste fyra åren. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för både fotgängare och cyklister. Samtidigt rustar vi upp många av de gång- och cykelvägar som redan finns. Vi planerar även för förändrade bestämmelser längs en del gator för att på så sätt göra det lättare för cyklister att ta sig fram. Ta del av kartan som både innehåller nya cykelvägar och förbättringar längs sträckor som redan idag trafikeras under de kommande fyra åren.

Bild tagen uppifrån på en cykelbana med en markering på asflten om vilken riktning cyklister ska köra. I bilden syns även en cyklist

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger vi hela tiden ut nätet av separata gång- och cykelvägar. På så sätt skapas fler valmöjligheter och kortare vägar för fotgängare och cyklister. Utöver det ser vi också över de trafikregler som finns längs en del sträckor för att förbättra förutsättningarna där cyklister färdas tillsammans med motorfordonstrafik.

Utifrån målsättningen att upprätthålla hög kvalitet utmed cykelvägnätet läggs också stora resurser på diverse upprustningar. I alla planerade upprustningar lägger vi ny asfalt. Utöver det höjer vi även standarden på gång- och cykelvägarna på olika sätt. Till exempel blir ofta gång- och cykelvägarna bredare vilket gör det möjligt att separera utrymmet mellan trafikanterna. Detta bidrar till ökad trygghet för fotgängare och bättre framkomlighet för cyklister.  

Karta med planerade arbeten de kommande åren

Kartan visar både nya gång- och cykelvägar som vi planerar att bygga de kommande fyra åren (2023–2026) och sträckor som är prioriterade att rusta upp. När det handlar om standardhöjningar kan vi ha en lite kortare planeringstid då vi årligen behöver inventera och bedöma skicket för att kunna göra så bra prioriteringar som möjligt.

Här kan du ta del av kartan med nya cykelvägar och upprustning av befintliga 2023-2026.

Ge feedback och påverka planeringen

Tycker du att någon sträcka saknas och borde inkluderas i planeringen? Uppmärksamma oss gärna genom att lämna din synpunkt via länken nedan eller i appen för Felanmälan.

Så här gör du:

  • Välj den plats som du anser behöver en ny gång- och cykelväg eller en upprustning.
  • Välj kategorin Synpunkter.
  • På kartan kan du se om något redan är felanmält/någon redan lämnat en synpunkt i ditt bostadsområde eller längs med de sträckor som du vanligtvis färdas.

Lämna din synpunkt eller felanmäl här.