Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Fler kommunala bolag ansluter till Uppsala klimatprotokoll

De kommunala bolagen Skolfastigheter och Uppsala parkering är nya medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Nätverket som samverkar för att tillsammans nå Uppsalas klimatmål har nu fler medlemmar än någonsin. Samtidigt står det klart att nätverkets utsläpp för 2022 minskar, men inte i den takt som krävs.

Tre personer på rad som tittar in i kameran
På bilden syns Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun, Mikael Carstensen, vd på Skolfastigheter och Lennart Johansson, vd på Uppsala parkering

Uppsala klimatprotokolls gemensamma mål är att minska utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att planetens temperatur inte ska öka med mer än 1,5 grader. Utsläppen för 2022 minskade med 3,8 procent jämfört med föregående år, målet var 17 procent. Det följer samma trend som de preliminära prognoserna för Sverige i stort.

– Det är bra att utsläppen minskar, men det går alldeles för långsamt. Det som är positivt är att utsläppen som sker inom Uppsalas kommungeografi nästan minskar i den takt som krävs. Det vi behöver jobba extra med är utsläppen som vi orsakar någon annanstans, säger Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun och ordförande i styrgruppen för Uppsala klimatprotokoll.

– Det är också positivt att medlemmarna ökat sin installerade solenergi med cirka 50 procent jämfört med förra året.

Samverkansprojekt ska leda till snabbare utsläppsminskningar

Klimatprotokollet behöver växla upp sitt arbete för att nå målen framöver. Den närmaste tiden ligger fokus bland annat på:

  • Flera medlemmar, inklusive Uppsala kommun, ska inom ramen för EU-satsningen NetZeroCities ta fram en utvecklad koldioxidbudget för Uppsala kommuns geografiska område och testa olika lösningar för att öka återbruket i stora bygg- och utvecklingsprojekt.
  • Det nya byggåterbruket som öppnade i mars 2023 ska utvecklas ytterligare och där är Klimatprotokollets medlemmar drivande.
  • Samverkan kring att minska fossil plast i restavfallet fortsätter för att minska utsläppen från fjärrvärmen.

Fler medlemmar än någonsin i nätverket

Uppsala klimatprotokoll välkomnade fyra nya medlemmar på rundabordsmötet 1 juni. Två av de nya medlemmarna är kommunala bolag, Skolfastigheter och Uppsala parkering. I och med det har Klimatprotokollet nu 46 medlemmar. Det är nytt medlemsrekord och stämmer bra med protokollets ambition att växa framöver.

– Vi behöver ta klimatfrågan på största allvar och sänka utsläppen av växthusgaser. Skolfastigheters interna miljö- och energiprogram har redan bidragit i det arbetet och vi har till exempel kommit en bra bit på väg med att sänka vår energiförbrukning i fastigheterna. Med medlemskapet kan vi nu få stöd att ta nästa steg, säger Mikael Carstensen, vd för Skolfastigheter. 

– Jag är övertygad om att nätverkssamarbetet bidrar till att ge nya infallsvinklar och idéer i det gemensamma arbetet för att nå klimatmålen. Ett av flera sätt som vi arbetar med klimatfrågan är genom långtgående digitalisering. Idag är våra betal- och kundprocesser i stort sett helt digitala, säger Lennart Johansson, vd för Uppsala parkering.

Uppsala kommun är ordförande för nätverket

Uppsala kommun är medlem i Uppsala klimatprotokoll och har varit med från starten 2010 som ordförande för nätverket. Sedan tidigare är de kommunala bolagen Uppsala Vatten, Uppsalahem och Uppsala arenor och fastigheter medlemmar. Uppsala klimatprotokoll samlar offentliga verksamheter, företag, akademi och civilsamhälle i ett nätverk som samverkar för att nå målet om ett klimatneutralt Uppsala till 2030, där vi inte längre bidrar till den globala uppvärmningen.

Läs mer om Uppsala klimatprotokoll.