Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Det finns hjälp för den som känner oro att bli bortgift

Är du orolig för att du eller någon som du känner ska bli bortgift i sommar? Det finns stöd att få.

Tomma skolbänkar

Under sommaren ökar risken för att barn blir bortgifta. Socialtjänsten arbetar för att möta den oro som kan finnas.

–  Du som känner oro för någon annan kan orosanmäla det till socialtjänsten, säger Sofia Venemalm, utvecklingsledare på Uppsala kommun. 

De senaste åren har Uppsala kommun intensifierat sitt arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Och arbetet fortsätter för att nå flera, för att hindra att de blir bortgifta. 

– Socialsekreterare med spetskompetens är med i hela processen när ärenden som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck kommer in till socialtjänsten. Enheten arbetar också utåtriktat mot till exempel skolor och elevhälsa och informerar skolpersonal om vilken hjälp som finns att få.

Det finns hjälp att få – hör av dig till någon

Hit kan du höra av dig för att få stöd och rådgivning, om du är orolig för att du själv eller någon som du känner ska bli bortgift i sommar.

Stöd, skydd och hjälp för dig som är utsatt för hot och våld.

Anmäl din oro till socialtjänsten.  

Elever kan försvinna under sommarlovet 

Det finns fog för den oro som barn och unga kan känna. Varje år är det nämligen ett antal elever som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet, i vissa fall just på grund av att de har blivit bortgifta. 

Uppsala kommun arbetar aktivt med att kartlägga de elever som inte kommer tillbaka efter sommarlovet och söker upp dem för att ta reda på varför de inte är tillbaka. Det är ett mycket viktigt arbete som måste fortsätta med hög intensitet. 

–  Därför har vi höjt kunskapen hos kommunens medarbetare. Vi har nu väl fungerande rutiner för hur vi kan identifiera fall med risk för hedersrelaterade problem och vad vi kan göra för att stötta i tid. 

Hederskultur kan leda till att barn blir bortgifta 

Hederstänkande finns i alla kulturer och även i sammanhang som inte är religiösa, men ser olika ut i olika kulturer och religioner.

I vissa familjer och släkter är det särskilt viktigt med ett gott rykte. Familjemedlemmarna måste därför följa vissa regler. Det kallas för heder. Det är främst flickor som är utsatta för hedersrelaterade problem, men även pojkar kan utsättas för släktens kontroll.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om att personer blir bortgifta. Det kan även handla om att de till exempel inte får

  • träffa kompisar
  • använda sociala medier
  • välja vilka kläder som de vill ha på sig 
  • plugga eller jobba med vad de vill
  • vara ihop med eller gifta sig med vem de vill
  • ha sex innan de gifter sig.

När hedersrelaterat våld och förtryck är som mest extremt kan familjemedlemmar bli utsatta för både hot och våld, och till och med dödligt våld.

Läs mer om hur kommunen arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.