Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Avtal klart för järnvägsutbyggnaden

Utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm kommer allt närmare. Uppsala kommun och Trafikverket har nu kommit överens om vilka parter som står för olika kostnader i ett så kallat medfinansieringsavtal. Uppsala kommuns kostnader kommer främst från hur staden på både östra och västra sidan tågspåren ska bindas samman med bland annat en tunnel, gång- och cykelpassager med mer.

Tåg åker på en bro över en å.
Trafikverket och Uppsala kommun har ingått ett medfinansieringsavtal för utbyggnaden av järnvägen.

Trafikverket och Uppsala kommun har ingått ett så kallat medfinansieringsavtal för utbyggnaden av järnvägen med två ytterligare spår från Uppsala C till söder om Bergsbrunna. Avtalet anger vilka kostnader och åtaganden som kommunen ska stå för när järnvägen byggs ut. Trafikverket står för kostnader på mellan sex och sju miljarder och Uppsala kommun bidrar med 860 miljoner.

– Äntligen! Detta är ett styrkebesked för byggandet av Uppsalas Fyrspår. Med medfinansieringsavtalet sätter vi Uppsalabornas behov i centrum samtidigt som vi säkrar projektets finansiering, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommuns utgifter är bland annat kopplade till byggandet av en ny tunnel under Vimpelgatan, en passage under järnvägen söder om Bergsbrunna samt gång- och cykeltunnlar.

– Trafikverket står för och bygger enligt grundutförandet vilket berör själva järnvägsanläggningen. Uppsala kommun ser dock ett behov av att göra ytterligare tillägg kopplat till järnvägsutbyggnaden för att ge förutsättningar för framtida bebyggelse. Alla tillägg utöver grundutförande finansieras av Uppsala kommun, säger Michael Eriksson, projektledare på Uppsala kommun som arbetat med att ta fram medfinansieringsavtalet.

Järnvägsplan och nya detaljplaner näst på tur

Förhandlingarna kring finansieringen startade i februari 2022.  Beslut om avtalet tas av kommunstyrelsen 3 maj och av kommunfullmäktige 22 maj 2023. Därefter fortsätter Trafikverket arbetet med att ta fram en järnvägsplan och Uppsala kommun fortsätter ta fram och justera detaljplaner längs järnvägssträckan.

En del av fyrspårsavtalet

Arbetet med att bygga ut järnvägen mellan Uppsala C och söder om Bergsbrunna är en del av fyrspårsavtalet. Genom fyrspårsavtalet har staten gett Trafikverket i uppdrag att bland annat bygga två nya järnvägsspår, uppföra en ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna samt utveckla Uppsala centralstation för att kunna ta emot fler tåg och resenärer.