Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Utredning föreslår fler badanläggningar

Uppsala behöver fyra nya badanläggningar inom en 20-årsårsperiod, visar en utredning. Nu planeras för en 50-metersbassäng i Gränby och ett större familjebad centralt i Uppsala. Dessutom två mindre anläggningar varav en i Gottsunda.

Det kommunala bolaget Uppsala arenor och fastigheter AB har gjort en utredning av badanläggningar på uppdrag av kommunen. Resultatet visar att badkapaciteten per invånare i Uppsala är låg jämfört med många andra kommuner.

Bakgrunden till utredningen är att idrott- och fritidsavdelningen tillsammans med fastighetstaben gjorde en kapacitetsutredning för Uppsalas kommuns badbehov 2016/2017  i samband med lokalförsörjningsarbetet. Rapporten uppdaterades i början av år 2021. Under 2021 beställdes en ekonomisk analys av Uppsala kommun arenor och fastigheter för att få ett grepp om vilka investeringsvolymer och driftkostnader som skulle möta behoven i kapacitetsutredningen. Under bolagets utredningsarbete konstaterades att ytterligare en simanläggning skulle vara aktuell längre fram i tiden kopplat till befolkningsutvecklingen.

För att se till att Uppsalaborna har tillräckligt med badyta i framtiden har utredningen landat i att fyra nya badanläggningar behöver byggas.

Förslagen på nya bad är:

  • En simidrottsanläggning i Gränby med en 50-metersbassäng med byggstart så snart som möjligt. Den ska rikta sig till föreningar och allmänhet. Ersätter delar av dagens bad vid Fyrishov.
  • Ett nytt familjebad i centrala Uppsala, för motionssimning, vattenlek och med friskvårdsanläggning. Även detta med byggstart så snart som möjligt. Ersätter äventyrsbadet vid Fyrishov.
  • Två mindre badanläggningar med fokus på simträning och motionssimning. En som uppförs kring 2030 i förslagsvis Gottsunda och en som uppförs kring 2040.

Badutredningen har kommit fram till att renovering av de befintliga badanläggningarna i Fyrishov och Gottsunda inte ekonomiskt försvarbar, då anläggningarna är för gamla och nedgångna. Rekommendationen är därför att de rivs och ersätts med helt nya anläggningar. Livslängden på badet i Fyrishov beräknas vara maximalt fem år.  Badet i Gottsunda beräknas kunna vara i drift fram till 2030. Fyrishovs befintliga idrotts- och evenemangshallar kommer att finnas kvar.

Utredningen har på uppdrag av kommunen gjorts av Uppsala arenor och fastigheter AB med hjälp av experter inom badprojekt, bassängteknik, badanläggningar, besöksnäring och fastighetsekonomi.

Nästa steg blir att politiken ska fatta beslut kopplat till hur Uppsala kommun ska arbeta vidare med förslagen i utredningen.

Ta del av utredningen.

För mer information