Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun vill lämna över ansvaret för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala

Region Uppsala har erbjudit sig att ta över och samlat sköta färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skoltaxi (det som tillsammans heter särskild kollektivtrafik) för alla kommuner i regionen. Uppsala kommun har tackat ja till en sådan överflytt av den verksamheten som idag utförs av Trafikcentralen på Uppsala kommun.

– Nu ska vi ge alla resenärer med färdtjänst, sjukresor och skoltaxi de fördelar som regional samordning innebär. Det har redan gjorts i stora delar av landet med gott resultat, säger Rickard Malmström (MP), ordförande för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Sammantaget är bedömningen att kvalitén på utförandet av den särskilda kollektivtrafiken kan öka med en överflytt. Det skapar också förutsättningar för en ökad likabehandling. I de underökningar som finns, bland annat av Sveriges regioner och kommuner, är bedömning att en regional hantering kan minska kostnaderna, i första hand genom en större upphandlingsvolym av transporterna. Vilken exakta kostnadsbesparing det kan skapa för Uppsala kommun går däremot inte att beräkna i förväg. Det beror bland annat på hur övriga kommuner i länet väljer att göra.

De personer som åker med särskild kollektivtrafik i Uppsala kommun kommer inte märka av förändringen i någon större grad eftersom Trafikcentralen och dess personal kommer följa med i flytten och fortsätta bedriva verksamheten på Region Uppsala.

Uppsala kommun kommer även i fortsättningen ha inflytande över regler, upphandling och kostnader för den särskilda kollektivtrafiken genom avtal med regionen. Inför tecknande av avtal ska kommunen föra dialog med de organisationer och brukare som berörs. Beslut till enskilda om rätt till skolskjuts kommer vara kvar i kommunen.

– Vi börjar nu förbereda för en överflytt, förhoppningsvis med start nästa år. Vi kommer under hösten i år samla in synpunkter från de som använder trafiken och från intresseorganisationer.  Förändringen ska göras på ett genomtänkt och varsamt sätt så att denna viktiga och välfungerande verksamhet inte påverkas negativt, säger Hannes Vidmark, senior adviser på kommunledningskontoret.

Beslutsärendet i Kommunfullmäktige

För mer information