Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun stärker sin krisberedskap – inleder samarbete med Civilförsvarsförbundet

Inom den svenska krisberedskapen fyller frivilliga insatser en viktig roll och är ofta en viktig del i hanteringen av en samhällsstörning eller kris. Nu stärker kommunen sin krishanteringsförmåga genom att ingå överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Uppsala om uppstart av frivillig resursgrupp (FRG).

Ryggbild på kvinna från FRG Frivilliga Resursgrupper
Foto: Thomas Henrikson/MSB

Kommunstyrelsen i Uppsala fattade under tisdagen den 8 februari beslut om att ingå en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet utifrån frivillig resursgrupp (FRG). FRG är ett av flera sätt att arbeta strukturerat med frivillighetsresurser. Konceptet innebär att frivilliga resurser stödjer och förstärker kommunens krishanteringsförmåga vid samhällsstörningar. FRG:s uppgift är att finnas till hands när de ordinarie resurserna inom kommunen behöver förstärkas.     

-          Kommunen kan göra mycket, men inte allt. Vi blir starkare när hela samhället hjälps åt, det har inte minst pandemin visat. Överenskommelsen med Civilförsvarsförbundet kommer stärka vår samlade förmåga att hantera kriser i Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Genom frivilliga resursgrupper stärker kommunen sin förmåga att hantera olika kriser. Det skulle kunna handla om stöd vid skogsbränder eller om att handla mat och hämta ut mediciner till riskgrupper, ett behov som funnits under pågående pandemi. Det är kommunens behov som avgör avrop från FRG, oavsett typ av samhällsstörning.

-          Genom att utveckla nya förmågor tillsammans med frivillig resursgrupp och Civilförsvarsförbundet tar vi ytterligare steg för att stärka beredskapen i kommunen, säger Stefan Unnevall, enhetschef krisberedskap och civilt försvar, Uppsala kommun.

Om konceptet FRG

FRG är ett avtalsbaserat koncept som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram och som samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.  FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG.

För att Uppsala kommun ska kunna upprätta en FRG behöver kommunen teckna en överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Uppsala, som är kommunens lokala förening.

Läs mer om frivilliga resursgruppen på MSB:s webbplats.